Теодор Димокенчев

Защо хората не се подчиняват на здравата логика и разум?24.09.2015