Изложби

Кристо и Жан-Клод. Завръщането на красивото

24 Октомври 2019

UniArt Gallery

Безплатно събитие Карта

Още за събитието:

Лекция на Нада Нешева

Краят на 60-те и началото на 70-те години на ХХ век: В разгара на граждански активизъм и зелени протести, сексуални революции, студентски стачки и силно ангажирано изкуство, една артистична двойка се опълчва на политическата еуфория и се посвещава на красивото – доста старомодно и твърде непопулярно в този момент. В необитаеми земи и дълбоки провинции изникват километрични фасади от сребристи тъкани, които се надпреварват с вятъра, гигантски розови панделки обграждат зелени острови в Океана, култови сгради и паметници са покрити с драперии – подобно на антични скулптури. Какъв е смисълът на тези грамадни, обсебващо красиви видения? – „Никакъв” – отговарят Кристо и Жан-Клод. – „Просто заради красивото”.

Въпреки „старомодната и изветряла” според другите тема, техните творби бележат рекордна посещаемост и интерес, както от специалисти, така и от обикновената публика. Интерес, който доказва, че тези произведения не са просто гигантски красиви играчки за окото, че дори днес хората имат нужда от красивото, върнато от миналото и повторено с нови средства и в нов формат.

Лекцията на Нада Нешева ще потърси отговор на въпроса защо произведенията на Кристо и Жан-Клод са толкова важни за публиката и критиците. Тя разглежда движението Ленд арт възникнало в края на 60-те години на ХХ век и особената роля на Кристо и Жан-Клод в този момент.

Нада Нешева е завършила История на изкуството във Великобритания, а в момента пише там докторската си дисертация на тема “Изкуството като съпротива”. От 2014 г. организира и води собствен курс по модернизъм и постмодернизъм, чиято цел е да направи изкуството достъпно за всеки, да обсъжда „странностите” му и причините за тях. Автор е на статии за историята изкуството и как то ни помага да разберем нашия живот и отношения. Нейните текстове могат да бъдат прочетени в www.clubz, Капитал, off news и Консерваторъ.

Photo credit:
Christo
L’Arc de Triomphe, Wrapped (Project for Paris) Place de l’Etoile – Charles de Gaulle
Collage 2019
Photo: André Grossmann
© 2019 Christo

Facebook share icon Twitter share icon Linkedin share icon