Други

За дизайна и мисленето

13 Ноември 2019

Launchlabs Sofia

Безплатно събитие Карта

Още за събитието:

Какво е дизайн мисленето и как съвременните компании го използват?

Вероятно всички сте чували за графичен, продуктов и интериорен дизайн.

В месеца на дизайна в Missia23, ще ви запознаем с още различни интересни дизайн дисциплини. Ще ви срещнем с ърбън дизайнери, сървис дизайнери и дизайнери на шрифтове. Ще ви запознаем и с
@Lauchlabs.Sofia – бизнес редизайнери, които “проповядват” методологията дизайн мислене и срещат различни дизайн дисциплини за решаване на конкретни проблеми на бизнеса.

Дизайн мисленето (от англ. Design thinking) e дизайнерски подход към решаването на различни бизнес казуси – например увеличаване на продажбите за конкретен продукт, дигитализиране или автоматизиране на съществуващ процес, подобряване на клиентското преживяване с контактния център или измисляне на изцяло нов продукт с добавена стойност.

Някои наричат дизайн мисленето – креативен начин за решаване на проблеми, други дизайн процес, който поставя хората в центъра. За launchlabs това е начин на работа, който дава на бизнес екипите, които го използват изцяло нов дизайн инструментариум и рязко променя организациите отвътре. Инструментариум, с който всеки става малко повече дизайнер.

Facebook share icon Twitter share icon Linkedin share icon