Образование

Медийна грамотност за ученици – най-добрите онлайн ресурси за малки и големи

23.04.2019

Медийното образование се превръща във все по-популярна тема във времето на fake news, а се очаква и  да стане задължително в училищата. Но какво всъщност означава да сме медийно грамотни и защо е толкова важно? Днес всички сме добре запознати със средствата за масова комуникация и информация. Със сигурност интернет и телевизията присъстват трайно в нашето ежедневие, а периодичните печатни издания, кино и радио също не са ни чужди. Количеството информация, идеи, образи, които достигат до нас от тях, е огромно, но стига ли истинският им смисъл  до съзнанието ни? Истина ли е това, което възприемаме, или някой се опитва системно да ни „облъчи“ с изопачена реалност?

Всяка медия има свой собствен език. Дали използва текст, образи или звуци не е без значение – като всички езици и медийните носят специфики, а анализирането на получената информация не се случва без подготовка.

Още през 2006 г. ЮНЕСКО публикува „Media education: a kit for teachers, students, parents and professionals“ ( https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000149278 ) или „комплект“ от уроци за учители, ученици и родители по повод въпросната медийната грамотност. Наръчникът е разделен на няколко модула, като всеки от тях е насочен към определена аудитория. Така по достъпен начин са обяснени понятията за медия и медийни езици. Дава се информация за културната среда, в която се развиват, и влиянието им.

Но къде в необятния интернет младежите биха могли да се образоват сами за плюсовете, етиката и опасностите на медийното пространство? Ето няколко онлайн ресурси (на български и на английски), които да помогнат в тази нелека задача…

Коалиция за медийна грамотност в образованието

Поставяме Коалицията на първо място, защото тя включва организации, развиващи се в областта на образованието, медиите и гражданското общество. Такива са Заедно в час, Център за култура и дебат „Червената къща“, Център за приобщаващо образование, Образование България 2030, Фондация „Гласът на децата“, Фондация „БлуЛинк“, DigitalKidz, Училища.бг, сдружение „Образование без раници“ и много други.

Понастоящем партньорите работят за дигитално-медийната грамотност на децата чрез своите сайт и фейсбук страница. Да, сайтът е насочен повече към учителите, но предложените презентации са креативни и стилни и са отличен ресурс за самообучението на всеки ученик. Така например научаваме, че можем да разпознаем фалшивата новина по правописа на статията и че езикът на омразата не е правилният път. Подробно са разработени материали, които учат младежите на умения за търсене, оценка и систематизиране на информация.

Уча.се

Неведнъж сме говорили за този образователен сайт, насочен към основните училищни дисциплини, но освен страхотни образователни видеа, Уча.се дава и чудесен старт в медийното ограмотяване. Децата научават иначе сложната материя чрез видеоуроци и игри, а те са базата на съвременната дигитална ера. И не само това – блогът на Уча.се предоставя интересни статии за по-добро разбиране на средата, в която се развиваме и живеем. Поставят се основите на критическото мислене, възприемането на образи и боравенето с онлайн ресурси.

Common Sense Education

Common Sense Education е неправителствена организация, която обаче ни предоставя един от най-пълните сайтове на английски език за медиите и технологиите в живота на децата. Със своите класации за телевизионни предавания, книги и филми платформата е подходяща за самообучение на по-големите ученици, а за родителите е неизчерпаем източник на идеи за полезни и интересни подходи при възпитателния процес в по-ранна възраст. Разработени са уроци за развиване на дигитални умения и критически поглед върху медийната информация. С безплатните уроци и кратки клипове децата научават кои са те в процеса на онлайн общуването, как да комуникират правилно и да се отнасят толерантно едни към други.

Edutopia

Известният продуцент, режисьор и сценарист Джордж Лукас основава своята образователна фондация още през 1991 г., а днес ни предлага богатата интернет платформа Edutopia за обучение и личностно развитие. Крайната цел е все повече ученици да придобият и ефективно да прилагат знанията и уменията си, за да разгърнат успешно потенциала си в училище и в по-късни фази от живота си. Сайтът е полезен с това, че стимулира подрастващите да използват онлайн информационни ресурси, но също ги учи да се отнасят критично към източниците и да се позовават на реални факти, за да прилагат наученото ефективно. Темите на Edutopia засягат както медийната грамотност, така и умението за критическо мислене, креативност, съвременни технологии и много други.

EAVI

И тук началото идва от неправителствена организация, чиято основна насока е медийното образование за създаване на активни и информирани граждани. Сайтът предлага достъпни за младежите анимирани видеоклипове, статии с актуална тематика, а също и образователни събития, в които могат да вземат участие (летен лагер, конференции и др.). Медийната грамотност не е просто самоцел, представени са множеството сфери, на които би могла да повлияе. Критическото мислене се стимулира чрез разнообразната информация в блога на платформата.

European Media Literacy Week

На сайта на Европейската комисия също е поместена информация по темата за медийната грамотност. И не само това – 18-22.03.2019 г. беше обявена за седмица на европейската медийна грамотност. Основният ѝ фокус е формиране на образовани граждани, които да вземат информирани решения в цифровата ера. Инициативата цели да насърчава уменията и проектите за медийна грамотност в целия Европейски съюз не само в рамките на една седмица, а през цялата година.

Няма съмнение, че медиите дават уникална възможност да създадем едно по-информирано, по мислещо и по-любознателно общество. За съжаление обаче морето от ресурси се оказва обратно пропорционално на уменията на хората да пресяват полезното. Докато в миналото само отбрани материали са стигали до мнозинството, то днес сме свидетели на пълната свобода на изказ. Ето защо е от жизнено значение да бъдем критични към всяка информация и да се учим как да разграничаваме fake news и манипулацията от истината още в училище.

Facebook share icon Twitter share icon Linkedin share icon
Анна-Мария ПоповаКреативните дигитални професии на XXI-ви век, с които е полезно да сме на “ти”30.09.2019

Още от Под Моста

Под МостаНад 200 деца в 7 града получиха безплатен урок по музика по време на „Rockschool на колела"Образование