Общи условия

Собственост:
Настоящият сайт е собственост на „Под Моста“ ООД
Съдържанието на този уебсайт и технологиите, използвани в него, са под закрилата на Закона за авторското право и сродните му права. Всички видове текстови, графични, фото- и видеоматериали, публикувани в сайта, са собственост на „Под Моста” ООД, в случай, че не е посочено друго.

Общи условия

Потребителите получават правото да използват услугите на сайта www.podmosta.bg единствено за лични/нетърговски цели, ако изрично не е договорено друго със „Под Моста” ООД.
Използването на части от текстови, фото- и видеоматериали от този сайт се допуска при условие, че бъде получено разрешение.
Категорично се забранява препечатването на цели материали и използването на снимки и видеоматериали от сайта www.podmosta.bg без изричното писмено съгласие на „Под Моста“ ООД, независимо дали е посочен източникът или е поставен линк към него. Всяко подобно действие ще бъде преследвано от „Под Моста“ ООД по съдебен път с цялата категоричност и строгост на закона. Премахването на знаците за търговска марка или принадлежност на друго право, независимо дали носителят им е „Под Моста” ООД, или трета страна, е възможно само след изрично предварително съгласие от страна на собственика.

„Под Миоста” ООД има право да премахва от страницата си, включително от форумите под материалите, мнения, съдържащи:
– Нецензурни думи или изрази, както и всякакви форми на обиди, противоречащи на добрия тон;
– Национална, политическа, етническа, религиозна, расова, полова или друга дискриминация или подтикване към расистки прояви и/или обиди към малцинствата;
– Подтикване към жестокост, насилие, или внушение на нетърпимост между гражданите;
– Всякакви форми на обида срещу администратора, журналистите, авторите и собствениците на медията.
„Под Моста“ ООД има право да извършва промени в дизайна, съдържанието и условията за ползване без предварително уведомление.

Отговорност

„Под Моста” ООД прави всичко възможно да поддържа на сайта си вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски. Цялата информация на сайта се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство, без гаранция от страна на „Под Моста” ООД за нейната ненакърнимост и безопасност от злонамерени атаки на трети лица.

„Под Моста” ООД не носи отговорност за:
– Евентуални вреди, реални или въображаеми, възникнали, или свързани с достъпа (или липсата на достъп) до сайта и използването на неговото съдържание;
– Информацията, включена в сайтовете, към които в www.podmosta.bg са публикувани линкове, както и последиците от тяхното посещаване;
– Мненията, изразени във форумите/коментарите под материалите;
– Съдържанието на рекламите, публикувани на сайта.

Конфиденциалност

„Под моста” ООД е администратор на лични данни, регистриран по Закона за защита на личните данни. „Под Моста” ООД се ангажира да предприеме всички възможни мерки за гарантиране неприкосновеността на личните данни, предоставени от потребителите на сайта, както и да не ги разкрива освен в случаите, когато са изискани от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация, съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред.
„Под Моста” ООД може да предоставя събраната статистическа информация за посещаемостта на сайта на рекламодатели/рекламни агенции, които водят статистика за броя влизания и други действия на потребителите върху техните рекламни банери и линкове, както и да изготвя вътрешни статистики за целите на директния маркетинг.

С приемането на настоящите „Условия за ползване“, потребителите се съгласяват с обработването на предоставените от тях при попълване на заявка за регистрация лични данни за целите на директния маркетинг. Потребителите имат право да възразят срещу обработването на личните им данни за целите на директния маркетинг, като изпратят писмено съобщение до „Под Моста” ООД на следния адрес: България, град София, ж.к. Обеля 2, блок 261, вх. „А“. ет.6, ап.18.

Обезщетения

„Под Моста” ООД си запазва правото да търси обезщетение за евентуални вреди и претенции на трети страни, следствие от нарушаването на настоящите Условия за ползване и/или нерегламентирано използване услугите на сайта.
За всички неуредени с настоящите Условия за ползване въпроси се прилага действащото българско законодателство.

Отварянето на страници на сайта и/или следването на линкове в него представлява декларация от страна на потребителя, че е запознат, приема и се задължава да спазва настоящите Условия за ползване.

Политиката за поверителност е свързана с данните, подлежащи на персонално идентифициране, които се споделят чрез поддържания от нас уеб сайт. Тя описва възможностите, правата и изборите, които имате във връзка с личните данни, които съхраняваме. Ще ви бъдат предоставени контакти с лицето, което отговаря за поверителността на данните и третирането им.  Това са имейл адреси, IP адреси, данни, които се събират при посещението на уеб сайтове и др.
При създаването на Политиката за поверителност сме взели предвид принципите и изискванията на Общия регламент за защита на личните данни (GDPR). Регламентът е приет от Европейския Съюз и влиза в сила на 25.05.2018 г.
Чрез Общия регламент (GDPR) се гарантира по-добра защита на неприкосновеността на личния ни живот. Той представлява набор от принципи и правила за Европейския Съюз, гарантиращи правна сигурност за фирмите  и защита на данните на гражданите. Регламентът дава възможност за по-големи права за гражданите, напримера правото на информация за целите на обработване на лични данни, категориите обработвани лични данни, трансферът на данни към други компании и трети страни, правото на достъп до данни, правото „да бъдеш забравен“ и др. Ново право на преносимост на данните позволява на субектите на лични данни да прехвърлят своите данни от едно дружество в друго.
Настоящата Политика за поверителност влиза в сила от 25.05.2018 г. При необходимост ще се актуализира периодично на този сайт.
Администратор: „Под Моста“ ООД със седалище и адрес на управление: България, град София, ж.к. Обеля 2, блок 261, вх. „А“. ет.6, ап.18

Какви данни събираме и обработваме?

Данните, които събираме при регистрация, използваме за предоставяне  на услугите, предвидени в Общите условия на сайта, в който сте се регистрирали – да публикувате и да комуникирате с останалите потребители
Данните, които събираме от всички потребители, използваме и за постигане на по-добро качество и сигурност на услугите ни, както и за и избягване на зловредни действия. Например, за да избегнем присвояване на чужда електронна идентичност, за да се предпазим от хакерски атаки и др.
Някои данни използваме за позициониране на контекстно препоръчано съдържание и контекстно таргетирана реклама.
Използваме агрегирани и анонимизирани данни за статистически и маркетингови цели.
За целите на подбора на подходяща реклама, за независими статистически измервания и в някои други случаи, даваме възможност и на трети страни да получават данни от нашите сайтове за поведението на потребителите (напр. за реклама: Google, за статистика: Gemius и Google Analytics). Тези трети страни са задължени да спазват сходни политики за поверителност.

Какви данни събираме за всички потребители?

В сайта, който поддържаме, събираме и съхраняваме информация за всички потребители: IP адрес (адрес по интернет протокол). Тези номера обикновено се задават в блокове по географски признак. IP адресът често може да се използва за идентифициране на мястото, от което устройството се свързва към интернет.
Данни от инструменти за автоматично събиране на данни, като:
Проследяване на секции в сайтовете, които посещавате.
Колко време отделяте в даден сайт;
В коя страница или статия сте влизали;
Рекламите, които сте видели или с които сте си взаимодействали;
Анонимни отговори от гласуване в онлайн анкети;
Демографски данни и др

Какви данни ни предоставяте Вие?

При регистрация в podmosta.bg се предоставят адрес на електронна поща и парола. Регистриране в някои от сайтовете може да се извърши и чрез трансфериране на данни от профилите ви във Facebook, LinkedIn и Google.
Събираме личните Ви данни, когато използвате нашите услуги или когато комуникирате с нас по телефон, мейл и всички модерни начини за общуване.

На кого предоставяме вашите данни?

Данните, които ние събираме и съхраняваме при ползване на уеб сайта ни, не се предоставят на други лица или компании, освен, при необходимост на наши подизпълнители, които са задължени да спазват високи нива на сигурност и поверителност. Но и в тези случаи техните служители работят под наш контрол.
Можем да предоставим информация, съхранявана при нас по причини от правен характер, ако  достъпът, употребата, запазването или разкриването й е правомерно изискано от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация, съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред, или когато се представя пред компетентни органи, за да се защити правния интерес на „Под Моста“ ООД или на други потребители при наличие на правен спор.

Има ли възможност данните ви да попаднат в трети страни?

Действията ви в нашия сайт могат да доведат до автоматизирано предоставяне на данни на наши партньори за осъществяване на рекламни и статистически цели. Това става посредством бисквитки или други уникални идентификатори. Тези партньори, за да оперират с нас, спазват сходни политики за поверителност, базирани на Общия регламент за защита на личните данни (GDPR). Без да е изчерпателен списъкът, такива са например: Google със съответните свои продукти, Facebook със съответните продукти, др.

Ние събираме бисквитки

Събираме данни и предоставяме такава възможност на трети страни, чрез използване на „бисквитки“. „Бисквитката“ е малък файл, съдържащ поредица от знаци, който се поставя на компютъра Ви, когато посещавате уебсайт. Когато го посетите отново, „бисквитката“ позволява на този сайт да разпознае вашия браузър. В „бисквитките“ може да се съхраняват предпочитания на потребителя и друга информация. Често се използва в комбинация с пикселен идентификатор.
За какво използваме бисквитки? Използват се „бисквитки“ за настройки, функции и други услуги на сайта. Използват се „бисквитки“ за удостоверяване на потребителите, за предотвратяване на измамническо използване на идентификационни данни за вход, както и за защита на потребителската информация от неупълномощени страни.     Използват се „бисквитки“ за подобряване на работата на сайтовете и за предоставяне на очакваните от посетителя услуги, като придвижване из уеб страниците или осъществяване на достъп до защитените части на сайтовете или форумите. Без тези „бисквитки“ те не могат да функционират нормално. Използват се „бисквитки“ за осигуряване на данни за системата ни за управление на реклама. Използват се и от външни системи за управление на реклами, като тези на Google, Taboola и др. Някои от обичайните им приложения са избиране на реклами въз основа на определени параметри, отчитането на ефективността на кампаниите и избягване на показването на реклами, които потребител вече е виждал. „Бисквитки“ събират информация за начина, по който потребителите взаимодействат със сайтовете. Това може да включва страниците, които хората посещават най-често, и дали получават съобщения за грешка от някои от тях. Използваме временни („сесийни“) „бисквитки“, за да усъвършенстваме услугите си, да подобрим сърфирането на потребителите си и др. Блокирането или изтриването им няма да попречи на използването на съответния сайт. Чрез „бисквитки“ се събират данни, позволяващи ни да разберем по-добре предпочитанията на потребителите си и чрез проведения анализ да подобрим и развием услугите си. Обикновено се събира анонимна информация, без да се идентифицират индивидуалните потребители или личните им данни. Много често, за целите на обективността и сравнимостта на данните и аналитичните резултати, тези „бисквитки“ се поставят и/или следят от външни компании. Ние използваме напр. Gemius и Google Analytics.


Как да забраните „бисквитки“?

Ако не искате да разрешавате бисквитките изобщо или искате да използвате само определени бисквитки, разгледайте настройките на браузъра си. Можете да ги използвате, за да оттеглите по всяко време вече дадено съгласие за ползване, както и за да триете приети бисквитки. Имайте предвид обаче, че чрез деактивиране на определени бисквитки може да бъде ограничен достъпът Ви до някои функции и части от съдържание в сайтовете и форумите.

Как защитаваме вашите данни

Достъпът до информация, която може да ви идентифицира е ограничен до служители, които работят под контрола на „Под Моста“ ООД и е прецизиран физически, електронно и процедурно до необходимото, за да осъществяват работните си ангажименти. Когато се ползват подизпълнители, те са обвързани със строги договорни задължения за спазване на поверителността и работят също под контрола на „Под Моста“ ООД.
Криптираме много от услугите си посредством SSL. Извършваме прегледи на практиките си за събиране, съхранение и обработка на информация, в това число физическите мерки за сигурност, с цел предотвратяването на неразрешен достъп до системите. Това обаче не винаги е достатъчно за възпрепятстване на злонамерени атаки и сривове.

Прехвърлят ли се данни в други държави?

Възможно е някои от нашите партньори да прехвърлят данни, когато е има решение относно адекватното ниво на защита, например – в случай, кореспондиращ EU-U.S. Privacy Shield.

Колко време съхраняваме информацията?

За регистрираните потребители данните се съхраняват от регистрацията до срока й на валидност, или до необходимите срокове, необходими за защита на дружеството и другите наши потребители при законни претенции, както и да можем да отговорим на законово обосновани запитвания от компетентни  органи. За всички потребители се съхраняват данни и активности за срока, необходим за гарантиране на функционалностите и сигурността на предоставяните услуги.

Какви права имате по отношение на данните ви, обработвани от нас?

Задължаваме се да окажем достъп до собствените си лични данни  при поискване. След като потърсите връзка с нас, е възможно да се наложи  изясняване на допълнителни факти, за да е сигурно, че данните се предоставят наистина на Вас.
Ако се налага корекция, редът за коригиране на данните, попълвани при регистрация, можете да се свържете с нас.

Изтриване на личните данни се реализира при следните хипотези:
Личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин – например изтича необходимият срок за пазене на IP адреси и те автоматично се заличават.
Оттегляте своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването – например решавате да заличите своя регистрационен профил. Тогава се скриват всички данни, свързани с вас, като след изтичане на сроковете за съхранение, се заличават напълно от системите ни. Единственото, което остава са публичните постове и коментари, които обаче са достъпни само анонимизирани, така че да нямат връзка с идентификация на заличения профил. Такива могат да бъдат изтривани и редактирани съобразно условията за модериране в съответния уеб сайт. След заличаване на профила, запазваме само информация, необходима за да докажем, че искането е изпълнено.
Възразявате срещу обработването и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество.
Личните данни са били обработвани незаконосъобразно.
Личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на Съюза или правото на държава членка, което се прилага спрямо администратора.
При определени обстоятелства, като например ако се съмнявате в точността на личните Ви данни или сте възразили на легитимната ни цел за обработка, имате право да поискате да ограничим обработката на Вашите лични данни, докато не бъде намерено решение.
Вие имате право да получите личните данни, които Ви засягат и които сте ни предоставили, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и имате правото да прехвърлите тези данни на друг администратор, когато обработването е основано на съгласие или на договорно задължение и обработването се извършва по автоматизиран начин.
Ако възразите пред нас срещу обработването на личните Ви данни, ние сме длъжни да прекратим обработването, което ще доведе до невъзможност за предоставяне на някои от услугите ни. Единственото основание, въз основа на което можем да продължим, е за целите на установяване, упражняване или защитата на правни претенции. При възразяване срещу обработването на лични данни за целите на директния маркетинг, обработването се прекратява незабавно.
Имате право да откажете да сте субект на  профилиране, което поражда правни последствия за вас или по подобен начин Ви засяга в значителна степен. Ако предлагаме услуга, която считате, че попада в тази категория, ще бъдете запитани по подходящ начин, така че да можете да приемете или откажете.
Ако считате, че правото Ви на защита на личните данни и неприкосновеност е нарушено, имате право да подадете жалба в националния надзорен орган или да потърсите защита по съдебен ред пред съответния компетентен съд.