‚,Великите съвременни писатели‘‘: наръчник за начинаещи и напреднали читатели

Великите съвременни писатели
  • "Великите съвременни писатели"
  • Автор: Анди Туи
  • Издателство: Orange Books
  • Страници: 224
  • Година: 2018
  • Цена: 19.90
  • Оценка от Goodreads: 3.64
  • КУПИ
26.02.2019

Въпреки твърдението ,,Не съди за книгата по корицата ѝ‘‘, именно визуалният облик на ,,Великите съвременни писатели‘‘ от Анди Туи не само външно, но и в сърцевината прави изданието толкова специално. Първоначално художникът Анди Туи започва да рисува шаржови портрети на художници модернисти и писатели за забавление. Впоследствие възниква и идеята творбите му да намерят място в книжни издания по темите – така се ражда и ,,Великите съвременни писатели‘‘ (издателство Orange books).

Книгата представлява практичен наръчник, съдържащ в себе си най-важната информация за 52 съвременни писатели, която същевременно е поднесена по любопитен начин с почти безизвестни факти за дадения творец и негови цитати. Текстът (написан от Карълайн Тагарт), предназначен за един писател, заедно със снимковия материал и карикатурата са разположени на четири страници. Първите две съдържат биографичен текст за съответния автор, както и две цветни карета със заглавия ,,За прочит‘‘ и ,,Знаете ли, че…?‘‘. Карикатурите на Анди Туи правят цялото издание изключително пъстро, поради големия им брой (по една за всеки писател) и абстрактността им. Специфичното в тях е присъствието на малки детайли (обикновено за фон на портрета), характерни за самия изобразен човек.  Следващите страници освен продължение на биографичния текст, съдържат и разнообразни снимки, било то изобразяващи самия автор или пък корица на известна негова книга.

Тъй като в изданието фигурират много заглавия на книги, които не са преведени на български език, изключително полезно за читателя е взетото решение от издателството те да се изпишат с английското им наименование, а българският превод да бъде отбелязан в скоби. Онези творби, които са издадени на български език, са представени единствено с българското им заглавие. Тази подробност би помогнала при евентуално търсене на подбраната литература и би служила като ориентир в намирането ѝ.

‚,Великите съвременни писатели‘‘ е книга със собствен дух. Симбиозата между графичен дизайн и любопитен текстов елемент прави целия ,,проект‘‘ не просто хващащ окото, но и в крайна сметка изключително полезен.  Изненадващ е фактът, че сред имената на писателите има и такива, които не са дотолкова известни, а някои дори нямат преведени книги на български. Именно това превръща наръчника в ценна придобивка дори и за хора, които смятат, че са прочели ,,всичко‘‘, тъй като измежду страниците всеки ще намери нещо различно, което досега не е разлиствал.


Автор: Деница Събева

Facebook share icon Twitter share icon Linkedin share icon
Калоян Гуглев„Добри мъже“ на Артуро Перес-Реверте за прогреса на човешката мисъл02.07.2018

Още от Под Моста

Боян Симеонов5 албума от януари, които трябва да слушатеМузика