Образование

„Технологиите вече са фундамент, а не инструмент в съвременното общество“, Образование 4.0

06.05.2020

Как се справят най-малките ученици от 1-ви и 2-ри клас с това да се обучават дистанционно?

Като цяло безпроблемно. Имам предвид техническата част. Нашите ученици имат часове по „Информационни технологии“ и „Основи на програмирането“ още от първи клас и всичко това им е добре познато. За тях не е предизвикателство да влязат в една или друга платформа или да си споделят екран. Но не трябва да забравяме, че чисто човешкият фактор е изключително важен. За съжаление, при онлайн общуването той се губи.

Снимка: Pixabay

Има достатъчно проучвания по този въпрос – слуховата информация, която възприемаме, е едва между 3 и 10% от цялото общуване, всичко останало е език на тялото, жестове, мимики и така нататък. В ситуацията, в която всички сме пред екраните, тази част от езика на тялото, която ни помага да общуваме по-успешно, е изключена. Тоест когато се създава урок за най-мъничките, е изключително важен дизайнът на самото педагогическо упражнение – трябва да бъде много по-интензивна комуникацията, с много повече онагледяване, с много по-бърза смяна на ситуации, именно за да се постигне онази динамика на общуването, която имаме в реалната среда.

Разкажете ни за дигиталните учебници – използвахте ли ги преди извънредното положение? Какви други дигитални ресурси използвате?

Дигиталните учебници са добра възможност за преподавателите да ползват готови ресурси, които да са максимално близки до целите на една урочна единица. В нашето училище, което съществува от три години и е изцяло нов проект, имахме възможност да влезем във високотехнологично оборудвана сграда. Всяка стая има интерактивна дъска и електронните учебници бяха част от ежедневието ни и преди. Но колегите предпочитат много повече платформите, които им дават възможност да създават собствени ресурси, тъй като чрез тях много по-точно могат да постигнат целите , които са си поставили в урочната единица.

Снимка: Pixabay

Съответно електронният учебник може изцяло да отсъства в някои часове или да бъде само малка част от урочната ситуация и от цялостното педагогическо взаимодействие. Една от най-популярните платформи, която колегите използват, е „Learning Apps“, която дава възможност за изключително лесен и гъвкав дизайн на интерактивни упражнения за ученици.

Самият софтуер на интерактивните дъски, с които работим – „Workspace“ – има много инструменти, които дават възможност да се подготви един урок и той да има необходимата интерактивност и ангажираност. Тези неща използваме и сега – те много лесно могат да мигрират в облачната среда. Всичко опира до целта на преподавателя и неговата собствена сигурност в ползването и създаването на дигитално съдържание, защото създаването изисква коренно различен набор от умения от чистото му потребление.

Отделно от платформите за дистанционно обучение, на какви други компютърни програми се учат децата в своето начално и основно образование? Още от малки ли започват да пишат програми и да работят с всички високотехнологични неща в училището или това се въвежда поетапно?

Поетапно се въвежда, но и още от мънички могат да пишат програми. Има една поредица инструменти за визуално програмиране. Вместо да трябва да напишат физически команда (особено за първокласниците това е невъзможно, тъй като те още учат буквите), те имат цветни блокчета с иконки, които отговарят на команди. Те знаят, че едното блокче ще придвижи обекта, другото дава възможност за цикли, за звуци и така нататък. Така че в много голяма степен те научават принципа на програмирането по този начин. Тъй като говорим за програмни езици, а всеки език си има синтаксис – в началото те овладяват синтаксиса, широката структура и вече като имат в главата си идеята за синтаксиса и самия алгоритъм, те научават различни езици поетапно. В шести клас вече започват работа със сериозни езици от рода на „java“. 

Снимка: bongkarn thanyakij

Какви инструменти за дигитално образование използвате, когато няма извънредно положение? Какви други технологични ресурси притежават вашите класни стаи?

Интерактивните дъски, за които вече казах, са може би най-посредствените технологични ресурси, тъй като те са за онагледяване.

Онова, което е изключително важно за нас, е да възпитаваме и отглеждаме не потребители, а създатели.

И всъщност голяма част от ресурсите, които използваме в час, са ресурси за създаване. Вече споменах „Minecraft“. Тъй като имаме мобилни класни стаи, всеки ученик може да ползва ученически лаптоп, така че много от часовете протичат в среда за дигитална креативност. Microbit е също инструмент, който учениците ни още от пети клас започват да използват за програмиране. Програмирането там е на бинарен принцип и също така дава възможности за свързване на платката със сензори и т.н.

От трети клас започнахме да въвеждаме основите на STEM и роботиката с комплекти „Lego WeDo“, които са много подходящи за по-малките ни възпитаници. Те имат малко компоненти, но с тях могат да се осъществяват различни инженерни проекти, след което да се програмират и да си изпълняват мисиите. При по-големите използваме и „Lego Mindstorms“.

За най-малките има роботизирани играчки от типа на „Bee Bot“, които дават по много простичък начин възможност да програмираш играчката и тя да изпълни определена мисия. В 6-ти и 7-ми клас въвеждаме и Arduino. Тези инструменти се ползват не само в часовете по ИТ, но и в часовете по „Човек и природа“, „Физика“, „Химия“ и всички останало.

В какво, според Вас, се изразява бъдещето на образованието?

Бъдещето на образованието е да бъде образование. Ако до сега сме считали, че училището е една сграда, където се случват едни неща, ето тази ситуация доказа,

че училището не е сграда, а е идея.

Във всички кризи и революции, които е имало в историята на човечество, човекът е взел най-ценното със себе си към следващото ниво. Отпаднали са клиновидните плочици, на които сме писали, но сме запазили езика си, отпаднали са книгите, изписвани на кожа, но сме запазили Книгата. Нещо, което сме носили и ще продължим да носим, е образованието. Така че образованието е бъдещето и няма образование на бъдещето.

Има различни технологии, които биха могли да се прилагат към него. Да, имало е килийно училище, училище на двадесети век, има училище на двадесет и първи век, но образованието, когато говорим за него, то винаги е едно. То е онзи комплекс от знания и умения, които правят човека успешен.


[1] Таксономията на Блум представлява йерархия на мисловните умения, която помага на педагозите да структурират своите уроци. Бенджамин Блум е психолог от Чикагския университет, а класификацията му включва категориите запаметяване, разбиране, приложение, анализ, синтез, оценка. Те най-често се представят в пирамида, във възходящ ред (от запаметяване към оценка), като високите нива на мислене включват всички познавателни умения от по-долните нива.

За още образователни материали, дискусии и полезна информация, включете се в групата Образование 4.0: https://www.facebook.com/groups/382671339255280/

1|2Next page sign

Facebook share icon Twitter share icon Linkedin share icon
Емилия НайденоваЦентър за творческо обучение, моделът 1:1 и гъвкавостта на облачната платформа31.03.2021

Още от Под Моста

Боян СимеоновЛюбо Попйорданов и Дните на предизвикателстватаLIFE