Меню

Articles Posted by the Author
  • 7 песни против войната

    „Всяко изработено оръжие, всеки изпратен военен кораб, всяка изстреляна ракета индикира, в крайния си резултат, кражба от тези, които гладуват, а не са нахранени, от тези, на които им е