Стартира проект за обучение на работещи в сферата на образованието

13.10.2015
проект-учители
http://www.rn-colleges.com/

Проектът „Усъвършенстване на компетенциите на преподавателите за насърчаване учениците в предприемачеството като начин на живот“ е създаден с цел да отговори на предизвикателствата и целите, определени от следните актуални европейски документи: „Европа, 2020″(стратегията на ЕС за растеж през следващото десетилетие), Европейска квалификационна рамка(2006г.), Резолюция на Съвета относно обновената европейска програма за обучение на възрастни“ (2011), „Общуване“ – отворено образование: иновативно преподаване и учене за всички чрез нови технологии и безплатни образователни ресурси.

Проектът ще допринесе за увеличаване на ефективността на обучението на учителите с 15%, степента на заетост със 75%, подобряване на способността за работа на работещите в сферата на образованието със специфични групи, запознаване с безплатни образователни източници за по-добри резултати.

Целта на проекта е  да създаде способност на учителите да насърчават предприемачеството у хора в неравностойно положение и с по-малко възможности за развитие с фокус върху иновативните начини за достигане до учебни дейности.

Проектът се стреми:

Да подобри качеството на работа на учителите  с различни групи обучаващи се в неравностойно положение;

Да създаде атрактивен тренировъчен материал за учителите, използвайки иновативни образователни портали;

Да създаде маркетингови умения у учителите, които да приемат лидерите в неравностойно положение и учащите с по-малко възможности за развитие;

Да повиши мотивацията на учащите се чрез използване на иновативни образователни методи;

Проектът ще се извърши посредством партньорството на 6 страни членки на Европейския съюз. В него ще участват 90 преподаватели и 72-ма учащи се в неравностойно положение.

За повече информация за проекта у нас потърсете сдружение „Знам и мога“.

Facebook share icon Twitter share icon Linkedin share icon
Под МостаПървият информационен бюлетин по проект Euro4Science08.10.2015

Още от Под Моста

Под МостаГеорги Енчев – Goosh: 20 години с модерна култура в обувкитеLIFE