Образование

Gamification – мечтата за учене чрез игри

18.12.2018

          За да бъде въведена обаче, е необходимо да се избяга от стереотипа, че играта е само губене на време. Помните ли тези разговори?

Искам да играя.
Сядай да учиш!

Да, спомняте си. Тогава може би не сте го осъзнавали, но именно тези разговори успяха да ни внушат, че ученето не може да бъде забавно, весело и като цяло приятно, защото то е „противоположност“ на играта. Това обаче не е съвсем така. Чрез игровизацията ученето може да не е само четене, писане и повтаряне наизуст. Напротив, чрез нея учениците трябва да изпълняват някакви задачи, свързани с прочетеното, да се съобразяват с фактори като краен срок, цел, екип, а за финал има награда. Така образованието става наистина интерактивно и интересно за съвременните учащи. Поради това, че интересът им е стимулиран, се наблюдават впечатляващи резултати във всички възрастови и професионални сфери.

Какви са решенията?

Защо тогава все нещо пречи на цялостното въвеждане на игровизацията и дигиталните образователни модели?  Според проучване на “We Are Teachers“, 56% от учителите  заявяват, че минималният достъп до компютри, е основното, което пречи на въвеждането на дигиталните игри и геймификацията в класните стаи.

Този проблем лесно може да бъде решен, защото не е задължително пред всяко дете да има компютър, за да може интересът му да бъде провокиран чрез игра. Ако все пак е наложително да се отвори някаква онлайн платформа, то почти всяко дете има смартфон. (Ето, че телефонът може да помага в образованието.) По този начин игровизацията използва различни иновативни технологии, като ги съчетава в т.нар „интелигентни среди за обучение“. Освен това включването на модерните технологии в образованието, се оказва умен ход за задържане на вниманието на учениците/студентите върху учебния процес. Годишно възрастните прекарват 3 млрд. часа, играейки видеоигри, а пък 97% от децата ежедневно играят компютърни или видеоигри, следователно играта наистина е единственият начин, чрез който ученето би било ефективно и приятно.

Игровизацията има много общи черти с трите установени концепции за учене – бихевиоризъм, когнитивизъм и конструктивизъм, но притежава свой собствен, уникален и неповторим почерк. Основните различия между геймификацията и традиционните образователни модели е, че при ученето чрез игри учителят вече не е в центъра – а децата, че се учи чрез практика, а не само чрез поднесени факти. При игровизацията са важни чувствата и емоциите на учащите. Друго съществено различие е и това, че при този метод ученето става в момента на игра, без да разчита на предишен опит и преживявания.

Игровизацията се налага в образованието, защото учебните игри, въвеждането на роли, както и на различни статуси и награди, създаването на симулации и на учебни фирми вече са се доказали като много по-успешни методи за обучение от редица традиционни подходи.

Промените, които игровизацията ще наложи в образованието са следните:

  1.  За разлика от традиционния модел, при игровизацията оценяването трябва да бъде чрез точки, като всеки ученик започва с 0 точки. Въз основа на напредъка му, те се трупат като в края, според дадена скала, се формира оценката му. Ето как на принципа на игрите един от основните проблеми в образованието – демотивацията, може да бъде решен. Според изследване над 60% от учащите биха били по-мотивирани, ако съществуваха рангови скали, защото те биха повишили и съревнованието между всички в учебната група. По отношение на онлайн курсовете и дистанционното обучение, 89% от анкетираните считат, че точковата система би повишила мотивацията им.
  2. Друга важна промяна е, че чрез игровизацията властта при вземането на решения, отива при учащите. Работейки в екип и съобразявайки се с изработената си стратегия, те могат да променят заплануваните учебни дейности, да добавят нова информация, да включват допълнителни компоненти и пр.
  3. Друга основна промяна, която тя ще наложи, е самостоятелната работа, извън учебно време, с цел по-добро представяне, повече точки и следователно награда.

Геймификацията е предпочитан похват, защото при нея учащите имат неограничени възможности, те са свободни да се провалят/ да губят, без да се притесняват, че ще имат слаба оценка. Именно това е един и основните принципи на играта – учи ни да губим, но и ни мотивира да опитаме отново.

Друга важна характеристика на игровизацията е свободата на учащите да създават нови стратегии и модели. За да го направят е необходимо да вложат цялата си креативност, знания и старание. Играта ни учи да мислим в рамките на правилата, но по различен начин, чрез който можем да изпреварим останалите участници. Тук се открива и една основна разлика с класическото образование, което ни учи да следваме готови модели, а не да създаваме свои, вкарва ни в рамка, като всичко извън нея е грешно и дори наказуемо.

Следващото основно предимство на игровизацията е свободата на учащите сами да разпределят времето си, да изпълняват задачите си, когато се чувстват достатъчно подготвени, а не само в класната стая.

Освен това при нея учащите получават обратна връзка след всяка задача, като по този начин те се мотивират да продължават да изпълняват задачите си.

Съществуват много различни варианти за прилагането на игровизацията за всички образователни дисциплини – точки, бонуси, екскурзии, дигитални игри по дисциплината, ролеви   игри и още много.

Ето как един учител я приложи в часовете си:

Ученето чрез игра – геймификацията, е модерният образователен подход, чрез който учащите се мотивират да учат и извън класните стаи. Освен това тя развива и меките умения, които пък са много важни на пазара на труда в момента. Ето защо в момента индустрията на геймификацията бележи скок от 67%, като в момента възлиза на 5.5 млрд. д. От 2010 насам над 350 компании по целия свят са използвали този подход в големи проекти. Сред тях са Ford, Adobe, eBay, Starbucks и много други.

Игровизацията е навсякъде около нас. Тя е успешен подход за всяка професионална сфера и всяка възрастова група. Според изследване 80% от учащите/ работещите биха били в пъти по-продуктивни, ако тяхното училище/ университет/ работна организация залагаха на моделите на играта.

Ученето чрез игра не само, че е постижима мечта, но е и бъдещето на образованието.

1|2Next page sign

Facebook share icon Twitter share icon Linkedin share icon
Анна-Мария Попова5 ползи на онлайн образованието според учителите10.08.2020

Още от Под Моста

Под МостаТеатрално, визуално и културноКино