Образование

Център за творческо обучение, моделът 1:1 и гъвкавостта на облачната платформа

31.03.2021

Преди почти 3 години Център за творческо обучение бяха една от първите организации у нас, които ни разказаха за внедряването на технологии в образованието, съвместно с VIVACOM. По това време „умното“ училище беше утопична идея, до която днес обаче се доближаваме все повече. Какво се промени за това време? Какво научиха учителите и как иновациите в образованието влияят на околната среда, разговаряме с Център за творческо обучение.

Разкажете ни повече за модела 1:1 (ученик – устройство) и вашето участие за интеграцията му в българската образователна среда?

При модела 1:1 всеки ученик и всеки учител в дадената паралелка разполага със собствено устройство за образование Chromebook. Това променя образователния процес, който става проектно базиран – учениците стават създатели на съдържанието, а ролята на учителя е по-скоро такава на ментор, който напътства. В клас учениците работят на групи по конкретни задачи, а оценяването става не на конкретен урок, а на база създаденото от тях съдържание.

Моделът стартира за пръв път в България през 2018 г. в Езикова гимназия “Иван Вазов”, град Пловдив, а в момента се прилага в над 40 училища и повече от 70 паралелки. През следващата учебна година броят на училищата ще се увеличи с още поне 10.

Каква е целта на модела 1:1 и как може да се приложи у нас?

В България се радваме на една от най-бързите връзки към интернет, имаме доказани ИТ бизнеси, но в същото време обществените сектори изпитват много големи затруднения да внедряват дигитални технологии и да предоставят нови услуги. Моделът 1:1 развива различни компетентности – дигитални, за работа в екип, за общуване и сътрудничество. Така, на практика, учениците придобиват умения и знания, които ще им бъдат от полза веднага след завършване на средното им образование.

Какво представлява Училище в облака?

Училище в облака не е училището на бъдещето, а на настоящето. В него всеки учител, ученик или член на администрацията разполага с електронен профил в домейна на образователната институция, с който достъпва ресурсите на училището, независимо къде се намира или какво устройство използва. Когато едно училище е в облака, то използва инструментите на облачната платформа Google Workspace за образованието за облекчаване на административни процеси, като електронно подаване на заявления за отпуски, например. Да не говорим и колко много хартия и време се спестява. Или пък ако някой учител смени местоработата си – неговият достъп до чувствителна служебна информация ще може да бъде прекратен веднага от администратора на училищния облак.

Снимка_ Център за творческо обучение

Какво е да бъдеш официален партньор на Google for Education? В какво се изразява това партньорство?

Това е, меко казано, привилегия и предизвикателство. В рамките на това партньорство, ние имаме възможност да развиваме редица иновативни проекти, свързани с дигитализация и трансформация на учебния процес. Google for Education подкрепят това партньорство и благодарение на доброто ни сътрудничество, в последните години, заедно успяхме да постигнем ключови успехи като това Google Workspace да стане официално разпозната облачна платформа от МОН и профилите @edu.mon.bg да са съвместими и да работят с Google платформата.

Инвестицията, която Google for Education ще направят за българското образование, е свързана и с подобряване на уменията на педагогическите ни специалисти.

За целта, МОН предвижда в рамките на следващите пет години да бъдат обучени по програми на Google всички учители, които са изявили такова желание. Към момента над 800 български учители са преминали през специализираните програми за повишаване на дигиталните умения Google Certified Educator Level 1&2 и са се сертифицирали. Само по себе си това е значително постижение за страната ни – на първите места сме по брой сертифицирани учители в региона ЕМЕА.

От тази година МОН и Google имат Меморандум за сътрудничество, в рамките, на който ще бъдат изпълнени още редица проекти и дейности. Център за творческо обучение, в ролята на официален партньор на Google for Education, ще има възможността да заеме ключова роля в подобряването на цялостната образователна среда в България чрез дигитална трансформация, смислено внедряване на технологии и учене по модела “1:1”.

Снимка_ Албена Иванова

Как се промени отношението на учителите към технологиите в последната година?

Смело можем да твърдим, че през последната една година отношението на учителите към технологиите се променя към все по-позитивно. В условията на пандемия и обучение от разстояние, те бяха принудени да се обърнат към различни инструменти. След първоначалното объркване, което беше напълно нормално, те, лека-полека, започнаха да добиват увереност как да работят с технологиите и как да ги превърнат в част уроците си. Някои от тези учители несъмнено ще продължат да използват технологиите и в час, когато всички са отново в класната стая.

Каква е разликата между традиционна паралелка и паралелка по модела 1:1? Какви са предимствата за училищата и учениците в използването на Google Workspace за образованието?

Както стана ясно, в основата на модела 1:1 е заложено използването на персонално устройство Chromebook, с което всеки ученик да разполага в клас или у дома. Това от своя страна налага учителят да трансформира урока по начин, който да дава на учениците свобода да бъдат сами създадели на съдържание по конкретната тема. Учениците работят на своите устройства, не използват учебни тетрадки, хартиени учебници. Използват електронни ресурси, предварително споделени или подготвени от учителя. Изпитването също става електронно, а не на хартиени носители. Ресурсите, които сами създават, са в училищния облак (Google Workspace) и могат да бъдат достъпни навсякъде и по всяко време. Тази изключителна гъвкавост, която осигурява облачната платформа и Chromebook устройствата, става все по-ключова и необходима в трансформацията на учебния час и дори в процесите на училищната администрация.

Снимка_ Виктория Райкова

Например – училищният администратор на Google Workspace може от разстояние да добавя или прекъсва достъп в профилите на учениците до определени сайтове, приложения, само с няколко клика. Самата операционна система ChromeOS, с която работи Chromebook, не се нуждае от допълнителна поддръжка и преинсталации, което спестява огромен брой часове на IT специалиста в училището. Училищната администрация пък може да спести тонове хартия и тонер, ако дигитализира някои по-тромави процеси – събиране и автоматично обобщаване на данни чрез формуляри, издаване на служебни бележки, лесна комуникация с родителите, организация на учебната програма и много други.

Дигитализацията на такива процеси е особено важна стъпка и към опазването на околната среда – тема, по която става все по-важно да се предприемат действия днес.

Какво следва? Какво да очакваме от Център за творческо обучение?

Както и досега – много работа и търсене на нови предизвикателства. Като партньор на Google за образованието, Център за творческо обучение е тясно свързан с подписания меморандум между компанията и Министерството на образованието и науката, според който Google ще инвестира в нашата образователна система, като предоставя достъпност до приложенията си и безплатни електронни профили. Работим по експериментално изпитване в сигурна електронна среда, стартиране на още паралелки по модела 1:1, подготовка на учители и подкрепа на училищата, използващи облачната технология на Google и локализация на образователни ресурси и учебни програми като Google Certified Educator.

Facebook share icon Twitter share icon Linkedin share icon
Димитър ПанайотовКогато роботите влязат в класната стая07.06.2021

Още от Под Моста

Под МостаНад 200 деца в 7 града получиха безплатен урок по музика по време на „Rockschool на колела"Образование