Образование

Мобилни приложения за дигиталната класна стая

30.09.2021

Навлизаме във втора есен, в която има много въпросителни около формата на обучение в училищата. Това носи предизвикателства и зa учениците, и за преподавателите. Съвременната класна стая не е просто четири стени, тя е дигитално пространство за учене и колаборация. 

Дистнационното обучение доведе до няколко плюсове, сред които и нуждата да се използват повече дигитални продукти и услуги, които от своя страна са напълно приложими и в концепцията за дигитална класна стая. 

Разбира се, тези инструменти не заместват самите преподавателите, нито заместват естествения процес на учене. Те подпомагат сътрудничеството, комуникацията, креативността, критичното мислене и равнопоставеността сред учениците. 

Диференцирано преподаване

Винаги съм се удивлявал как може в една класна стая да има 25 ученици и оценяването на всички да е еднакво. Възможността днес всеки ученик да има свой профил с обучителния си прогрес е страхотна и това дава шанс на преподавателите да настроят механиките на своето преподаване и оценяване по индивидуален начин. А приложението Wizer дава възможността това да се случва за всички ученици, без да доведе до повод за реакции от групата деца или да нарани самочувствието на дете, на което са поставени по-опростени задания.

Снимка: Unsplash

Приложението е лесно за използване и комплексно като функционалности. Wizer прави удобно споделянето на всякакъв тип материали, ресурси и информация към учениците, като може да се използва от няколко преподаватели и така да се следва синхронизиран преподавателски подход за всеки от учениците. 

Съществени инструменти за формиране на оценка

Формирането на точна оценка е в есенцията на доброто преподаване. Динамиката, развитието и използването на модерни ресурси изисква и адаптиране на подхода. Много преподаватели вече използват видеа в своя обучителен метод, имайки предвид тяхното въздействие върху децата днес. 

Edpuzzle дава възможност за различни функционалности на видеото – да бъде спирано, за да се проведе дискусия, да се задават тестови въпроси в конкретни моменти, без чийто отговор видеото не може да продължи и други. Това прави видео интеракцията не едностранна и я разгръща в различни посоки. 

Други подобни приложения: PlayPosit и Vizia

Презентиране на следващо ниво

Nearpod е страхотен инструмент за презентиране и на място, и онлайн. Дава възможност за добавяне на бързи въпроси, игри, мини викторини и други, които правят учебния процес много по-вълнуващ и динамичен. 

Учениците в клас или от дистанция могат да учат заедно в едно и също пространство в Nearpod. Слайдовете могат да се разглеждат от всяко лично устройство и това подобрява многократно концепцията, че може да презентираш само, ако си отпред, на дъската и съответно да слушаш/гледаш/участваш само ако си в стаята. Nearpod може да се използва в съчетание с Google Slides. 

Други подобни приложения: PearDeck

Игровизиране

Quizizz е инструмент, който ви позволява да създавате различни интерактивни методики за тестване на знанията на своите ученици. След последния ъпдейт вече има възможност за анкети, карти с отговори, куизове, аудио файлове, субективни въпроси и други. Платформата позволява да се работи с мемета, както и учениците да създават такива, с които да се реагира и отговаря в различните интеракции. Така се създава възможност за игровизиране на учебния процес и комуникиране на актуален за децата език. 

Други подобни приложения: Quizlet, Kahoot, Quizalize, Socrative, Formative

Персонализирано обучение

Често срещан проблем, особено при домашните задания, е академичната нечестност. Не се случва рядко при идентични задания, някой от по-добре справящите се ученици да свърши цялата работа и да изпрати отговорите до останалите. Неглижирането на този проблем води до награждаване на нечестността и нека да бъдем откровени – всеки, който не е участвал в направата на заданието, е постигнал нулев ефект в съответното обучение и материал. 

Снимка: Unsplash

IXL позволява на учителите да определят стандарти по основни теми и задания. На учениците се задават въпроси и нивото се завишава или понижава въз основа на броя верни и грешни отговори. С прогреса се адаптира нивото спрямо текущите им знания. Това се превръща в много по-точен метод за анализ на уменията и способностите на учениците в текущия момент. Така и учителят може да адаптира своето преподаване по много по-индивидуален и точен начин. 

Други подобни приложения за по-малките деца: XtraMath, Starfall, ABC Mouse, Freckle

Разговор и комуникация в клас

Много хора използват Zoom, Microsoft Teams и Google Meet, които са си страхотни решения, разбира се. Много добър вариант е и Equity Maps и няма как да не го споменем. Приложението струва 1.99$ и е за 20 студенти. Този инструмент позволява на учителя да следи кой говори. Различни характеристики за участниците могат да бъдат въведени от преподавателя и на тяхна база може да бъде извлечена информация, статистика и тенденции за вътрешната комуникация за групата. Приложението е полезно и за работа в клас, и за онлайн обучение. 

Екранизация

Screencastify е един от популярните начини за скрийнкаст. Позволява интеграция с Google Classroom и споделянето на ресурси е по-лесно от всякога. 

Дигиталните инструменти са тук, за да ни помагат. Независимо от коя страна на катедрата стоим.

Facebook share icon Twitter share icon Linkedin share icon
Емилия НайденоваЦентър за творческо обучение, моделът 1:1 и гъвкавостта на облачната платформа31.03.2021

Още от Под Моста

Анна-Мария ПоповаSTEM vs. STEAM – моделите на образование в дигиталната средаОбразование