Образование

Амбициозният план на ЕС за дигиталното образование

03.06.2021

България е страна членка на Европейския съюз и като такава тя следва европейските тенденции. А един от основните приоритети на съюза за следващите години е адаптиране на формалното образование към пост-COVID света. Затова още миналата година Европейската комисия се зае със създаването на мащабен план за действие в областта на цифровото образование за периода 2021-2027 г. Неговата основна цел е по-тясно сътрудничество на европейско ниво за извличане на поуки от кризата с COVID-19 и приспособяване на системите за образование и обучение към цифровата ера. За всички, които се интересуваме от образование, да сме запознати с този план е необходимо, тъй като той очертава пътя, по който страните в ЕС, включително България, ще поемат през настоящето десетилетие.

Запознанството с тези приоритети е важно не само, за да знаем какви са настоящите трендове и препоръки, но и в кои сфери на образованието ще бъдат инвестирани най-много средства и усилия.

Photo by Maya Maceka on Unsplash

Защо ЕС предприема този план?

Макар страните в съюза да са сред най-развитите и в света все още дори тук има съществени проблеми, свързани с дигитализацията. По данни на Евростат  много домакинства с ниски доходи нямат достъп до компютри, а широколентовият достъп варира в зависимост от доходите им. Повече от 1 на всеки 5 млади хора пък не успяват да достигнат основно ниво на цифрови умения. А проучване на ОИСР от 2018 г. показва, че по-малко от 40 % от преподавателите се чувстват готови да използват цифрови технологии в преподаването, като има големи различия в рамките на съюза.

Затова и номер едно на програмата е развитието на високоефективна екосистема за цифрово образование.

Тук Европейската комисия си е поставила повече от амбициозни цели. Намеренията са, със стратегически диалог с всички държави в ЕС, да се въведе успешно цифрово образование до 2022 г. До края на 2021 г. пък трябва да се изготвят препоръки как онлайн и дистанционното обучение в началното и средно образование да станат да станат по-ефективни, приобщаващи и ангажиращи. Акцент ще бъде обучението на учителите за постигане на по-висока дигитална грамотност, както и адаптиране на учебното съдържание за новата все по-цифрова среда.

Любопитно е, че високата свързаност с интернет ще играе все по-голяма роля. Един от основните акценти, за който ЕС ще помага, е гигабитовата свързаност в училищата. За нейното постигане ще се проведе кампанията “Connectivity4Schools“, която ще позволи на училища, включително в България, да кандидатстват за финансиране по редица програми за закупуване на цифрови оборудване, максимално бърза и сигурна интернет връзка, както и софтуер за електронно обучение.

За учителите

Европейската комисия знае и, че едно от най-важните неща за успешното цифрово образование е обучението на учителите. Затова и нов акцент на една от най-успешните европейски програми „Еразъм“ ще бъде цифровата педагогика и експертните знания при използването на цифрови инструменти за учители чрез академиите за учители. Освен това ЕК ще стартира онлайн инструмент за самооценка на учители наречен SELFIE, който ще ги насърчава да използват иновативни образователни технологии. Най-вероятно в бъдеще ще стане обичайно учители от всички краища на Европа да участват в обмени в чужбина и да бъдат по всякакъв начин насърчавани да дигитализират методите си на преподаване.

Вторият основен приоритет на ЕК е подобряване на цифровите умения и компетентности

както подробно говорихме наскоро в статията ни „Какво е Образование 4.0“ в бъдеще днешните ученици ще имат нужда от много по-развита дигитална грамотност. И с това не се има предвид да използват свободно новите технологии, които за днешните поколения са нещо естествено. А как да ги използват. Затова и планът на ЕК е развитие на цифровите умения, а един от основните акценти ще бъде борбата с дезинформацията. В свят, в който проблемът не е липсата на информация, а наличието на твърде много информация – умението да бъдат отсявани фактите и достоверното от фалшивите новини, манипулации и пропаганда ще бъде по-критично от всякога.

Друг важен акцент ще бъде и доброто познаване и разбиране на технологиите с интензивно използване на данни и изкуствен интелект. Две сфери на новите технологии, които тепърва ще навлизат в живота ни.

За да постигне тези цели ЕК ще работи, както вече споменахме, с учителите. Но в същото време и с гражданското общество на държавите членки, журналистите, европейските технологични дружества и интернет операторите. Комисията разбира, че тех компаниите, доставчиците на интернет и телекомите играят все по-важна роля в днешния свят, включително в образованието, затова и тя смята да си сътрудничи по-тясно с тях.

Много интересен е и планът за създаване Европейски сертификат за цифрови умения (ЕСЦУ), който може да бъде признат и приет от правителствата, работодателите и други заинтересовани страни в цяла Европа.

Всичко това е съвсем малка част от мащабните планове на ЕК и другите органи на Европейския съюз за внедряване на дигитално образование в следващите няколко години. Тепърва ще се отварят редица програми за обучение, финансиране, обмени, спомагателни инструменти, софтуер и какво ли още не, което максимално да подпомогне на цифровото образование. А от нас зависи дали ще се възползваме от тази възможност.

Facebook share icon Twitter share icon Linkedin share icon
Анна-Мария Попова„Пукльовците“ – за по-толерантно и разбиращо ново поколение16.12.2020

Още от Под Моста

Под МостаНад 200 деца в 7 града получиха безплатен урок по музика по време на „Rockschool на колела"Образование