Образование

След COVID – какво е бъдещето на образованието

10.03.2021

След като в последните седмици ви разказахме как COVID пандемията вече промени образованието и защо се стигна до тук – днес, с последния материал от съвместната ни рубрика с VIVACOM „COVID и образование“ ще ви разкажем и какво ще е бъдещето на образованието.

В първите седмици на пандемията, когато човечеството беше в шок, се говореше как светът никога няма да е същият. Видяхме обаче, че въпреки началото на някои съществени процеси като ускорена дигитализация, деглобализация, дистанционно образование и работа – светът не се променя чак толкова лесно и бързо. Исторически погледнато големите пандемии имат огромна роля за хода на човечеството, като те често са причина за възхода и падението на цели цивилизации. Смята се, че Юстиниановата чума променя целия ход на Византия, Черната смърт от XIV в. убива десетки милиони, но води до края на тъмното Средновековие и началото на Ренесанса, а пандемията през XVII в. в Лондон, довела до големия пожар 1666 г., и съответно до едно най-големите градски преустройства в историята, на които и до днес дължим великолепието на града. В крайна сметка пандемиите винаги носят големи социални промени, но те могат да бъдат напълно разбрани и оценени след векове. Затова само историците един ден ще могат да кажат как най-глобалната пандемия в историята е променило човечеството. Днес обаче ще разгледаме онези промени, които се очаква да настъпят в обозримо бъдеще при една от най-засегнатите от COVID сфери – образованието.

Четири възможни сценария

В свой доклад Организация за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), в която участват най-развитите държави в света, предвижда четири възможни сценария за бъдещето образование. Те са:

Разширено традиционно образование – формалното образование продължава да се развива и разраства. В същото време се набляга на международно сътрудничество между различните образователни институции, технологичния прогрес и индивидуализъм. Образователните държавни институции обаче продължават да са основна структура. Според този сценарий дигиталните технологии ще продължат да навлизат, но те няма да доведат до революция, а както в момента – ще бъдат различен метод, който пресъздава сега съществуващите модели.

Аутсорсинг образование –  според този сценарий в бъдеще традиционните образователни институции постепенно ще загубят влиянието си, докато един ден изчезнат напълно. За сметка на това цялото общество ще стане по-ангажирано в образованието на гражданите си. Ученето ще се случва с много разнообразни дейности, като голяма роля ще има частния сектор. Например – все повече компании ще поемат все по-голяма част от квалификацията на работниците си и на бъдещите си работници и по този начин ще ги специализират. Ключов двигател на този сценарий ще бъдат дигиталните технологии. Технологиите ще напреднат толкова много, че ще доведат до революция – всеки ученик ще може да има напълно индивидуална програма. Педагогиката ще се трансформира от това да се преподава на цял клас към това да преподава на един единствен човек, благодарение на авангардни технологии, които могат да използват дори информация от тялото и да разчитат изражения на лицето или невронни сигнали.

Училищата като образователни хъбове – според този сценарий училищата ще запазят своята роля, но те ще бъдат много променени. Разнообразието и експериментацията ще станат норма. Ще бъдат премахнати „стените“ и училищата ще станат по-свързани с общностите, а образованието – по-гъвкаво и социално ангажирано.

Образование навсякъде – образованието започва да се случва навсякъде и по всяко време. Дистанцията между формалното и неформалното образование изчезва напълно, а обществото започва да разчита изцяло на технологиите.

Софтуер с отворен код

В мащабен доклад на ЮНЕСКО, съставен от експерти от цял свят, се дават 9 насоки, в които образованието трябва да се развие, за да се справи с последиците от кризата. Някои от най-интересните от тези точки са свързани с технологии. Например, според експертите е изключително важно в бъдеще да има софтуер за образование с отворен код. Това ще доведе до отворени и достъпни за целия свят дигитални екосистеми, които ще могат да се използват от учители и ученици. Отвореният код освен достъпност ще даде възможност и за непрекъснато подобряване и надграждане на съответния софтуер.

Технология в услуга на общността

Дигитализацията и технологичния напредък ще окажат неминуемо отражение върху образованието. Те вече го правят. Според експерти от Харвард в близко бъдеще ще станем свидетели на това как се промяна цялата структура или „дизайна“ на образованието. Все повече ще се оценява ролята на учителя, а учениците ще учат все повече конкретни неща, свързани с техните интереси и бъдеща професия. Много важна част от тази промяна ще представляват технологиите – интегрирането на вече съществуващите такива, а и нови, които все още е трудно да си представим. От изключителна важност обаче ще е технологията да не бъде самоцел. Тя ще трябва да бъде в услуга на новата визия за образование, но не и да я диктува. С други думи – трябва технологиите да се съобразяват с образователните нужди, а не обратното.

Все повече дистанционно образование

Макар в началото да беше посрещнато с негативизъм, предимствата на дистанционното дигитално образование стават все по-видни. Материал на „Световния икономически форум“ разглежда плюсовете на цифровото образование и открива, че учениците запомнят около 25-60% от материала преподаван дигитално, в сравнение с 8-10% в класната стая. Това се дължи на тяхната способност да учат по-бързо онлайн. Освен това електронното обучение изисква между 40 и 60% по-малко време, тъй като всеки ученик може да учи със собствено темпо – връщайки се назад и препрочитайки, ако не разбира или прескачайки, ако вече знае преподаваното. Този метод, разбира се, има и своите недостатъци, които разгледахме в един от предишните материали. И присъственото, и дистанционното образование обаче имат плюсове. Затова и нищо чудно в бъдеще да се въведе хибриден метод, в който дистанционното образование да играе все по-голяма роля.

Дали COVID ще доведе до следващия Ренесанс, но този път в сферата на образованието? Дали училищата ще изчезнат напълно, а учениците ще учат с биометрични технологии и изцяло във виртуалната реалност? Ще изчезнат ли напълно общите предмети, за сметка на онези, които са насочени към индивидуалните заложби и интереси? На тези и много други въпроси ще отговори само историята.


Facebook share icon Twitter share icon Linkedin share icon
Анна-Мария ПоповаЧат приложения в помощ на онлайн образованието31.01.2022

Още от Под Моста

Под МостаНад 200 деца в 7 града получиха безплатен урок по музика по време на „Rockschool на колела"Образование