Образование

STEM vs. STEAM – моделите на образование в дигиталната среда

06.12.2021

Векове наред за един учен е било напълно естествено да бъде математик, физик, изобретател, философ, дори художник. Която и известна ренесансова личност да вземем за пример, почти е сигурно, че ще отговаря на гореизброеното. Леонардо да Винчи, Микеланджело Буанароти и много други след тях са се отличавали с разнородни интереси и умения. Нещо, което в по-късен период се губи. Донякъде е разбираемо – с развитието на науката и техниката се оформят много тесни специалисти, нужни на индустриалната епоха.

Днес обаче нещата се обръщат, а съвременните технологии и масовата информация изискват повече творчество, иновативност и критическо мислене. Всестранно развитите личности отново стават търсени, а образователната система трябва да отговаря на тенденциите. Ранното интердисциплинарно образование е належащо. То помага на децата да разбират връзките между наука, технология и изкуство, както и да работят екипно. Няма значение дали подготвяме инженери, дизайнери или астрономи. Бъдещите специалисти се нуждаят от богата обща култура.

STEM и STEAM – каква е разликата?

С годините се обособяват два модела на интердисциплинарно обучение – STEM и допълненият STEAM. STEM идва от science (наука), technology (технология), engineering (инженерство) и mathematics (математика). Този подход за учене включва областите на науката, технологиите, инженерството и математиката, като се вземат предвид реалните приложения на дисциплините. STEM философията предлага не само изучаване на конкретни науки, но и развиване на ключови умения на 21. век – изобретателност, решаване на проблеми в екип, комуникативност и предприемачество. Този тип обучение стимулира учениците да бъдат откриватели, както и да правят връзка между теоретичното знание и приложението му в професионална среда.

Въпреки многото си предимства, STEM все пак има един основен недостатък – липсата на фокус върху изкуството. Изкуството и науката винаги са били естествено свързани и е грешка да ги отделяме. Така „А“ (от английски: аrts – изкуства) е добавено към STEM, за да се превърне в STEAM. Дизайн, изкуства и философия обогатяват обучението и насочват учениците към творческо мислене, към етика и устойчиви ценности. Синтезът между математическа мисъл и ясна логика, съчетани с разбирането за света и креативността, дават силен старт на бъдещите специалисти.

Приложение в образованието

Всъщност  STEAM специалистите винаги са съществували. Просто днес фокусът отново се измества към тях. Типичен пример е архитектурата, която подготвя както в сферата на изкуството, естетиката и социологията, така и в технически план. Подобно стоят нещата при строителните и машинните инженери. През последните десетилетия към креативните STEAM професии се добавят продуктов и графичен дизайн, анимация, видео монтаж и мн. др. набиращи популярност области. Непрекъснатите иновации и стремеж към подобряване на жизнената ни среда са тясно свързани със STEAM модела. Днес изкуствата и дизайнът са на път да променят икономиката така, както науката и технологиите са го направили през 20. век.

Затова е нужно обучение, което изгражда логическа връзка между отделните дисциплини чрез групови проекти, експерименти, обмяна на идеи и практики. Чрез проучване, изследване и игра учениците придобиват умения да правят собствени изводи и да анализират заобикалящата ги среда.

Съвсем очаквано, прилагане на STEM модела вече се стимулира и у нас. МОН финансира проекти за училищни центрове, които имат за цел да повишат интереса на учениците в областта на науките и технологиите. Те ще предоставят всички необходими условия за провеждането на съвременно и качествено STEM обучение.

Дигиталната среда и STEAM

Тъй като говорим за съвременния дигитален свят, няма как интердисциплинарното обучение да не се възползва от новите инструменти за обогатяване на знанията. Благодарение на научните постижения, днес се радваме на достъпни технологични придобивки, които да прилагаме и в класните стаи. Следва кратък списък с програми, мобилни приложения и игри, с които всеки би могъл да развие STEAM уменията си, независимо дали това се случва онлайн или на живо в училище.

Adobe Illustrator / CorelDRAW

Едни от най-полезните програми са редакторите за векторна графика като Illustrator и Corel Draw.  От изработване на чертежи за часовете по математика до творчество и графичен дизайн  – те включват многобройни инструменти, които тренират техническите умения на учениците, но също така дават възможности за креативност. Програмите позволяват рисуване чрез криви на Безие, създаване на 3D обекти от двуизмерни такива, оформление и подготовка за печат, както и създаване на прости анимации.

SketchUp

SketchUp е идеалният инструмент за по-реалистичен 3D дизайн. Програмата може да е от помощ във всяка област на обучение – за чиста математика и стереометрия, за проектиране на малки обекти, визуализиране на скулптури и други художествени произведения. Независимо от сложността на поставените задачи, SketchUp е най-бързият и лек за разучаване софтуер за триизмерен дизайн и е приложим както при точните науки, така и при по-свободните творчески дисциплини. За насочилите се към архитектурата и дизайна е особено полезен.

Autodesk и Autodesk Digital STEAM Applied Mechanics

Autodesk е компания, известна със софтуерите си за 2D и 3D проектиране, водещи при дейности като архитектура и строителство, машинно инженерство и продуктов дизайн. Autodesk Digital STEAM Applied Mechanics е едно от трите STEAM приложения, които  Autodesk ориентират специално към децата. Приложението води учениците през пет мини-игри, които демонстрират основни точки на механиката: „Енергия и работа“, „Сила“, „Мощност“, „Зареждане“ и „Механизми“. Учениците могат да преминават през игрите колкото пъти желаят. Дори и да не успеят с някоя, могат да я пропуснат и да преминат към следващите.

Choreo Graph

Choreo Graph е приложение за анимиране на снимки, което помага за затвърждаване на знанията по геометрия. Програмата позволява качване на собствени изображения и фон, създаване на колажи и комбиниране на различни части от снимките, рисуване и добавяне на музика. Всяка част може да бъде анимирана самостоятелно, както и да се контролират ъглите, под които се завъртат движещите се обекти.

3DBear AR

3DBear AR е приложение за дизайн, което съчетава добавена реалност (AR), 3D проектиране и 3D печат. Програмата е предвидена за задаване на задачи от учители към ученици. Учителите създават уроци за учениците чрез табло за управление, а децата използват приложението на таблет или телефон, за да създават сцени, използвайки библиотеката с изображения от своите устройства. Учениците могат да споделят завършени проекти чрез облачната функция на таблото за управление на учителя. Оттам преподавателите могат да преглеждат задачите и да изпращат обратно към учениците за по-нататъшни промени.

KidsThinkDesign

Уебсайтът KidsThinkDesign е мястото, където децата откриват вдъхновения за проекти в творческите сфери като мода, графика, интериор, книги, филми и театър, архитектура, анимация. За всяка област е включена подробна информация – какво представлява процесът на работа, какви умения притежават специалистите в конкретната сфера, как да създадем свой собствен проект. Интерактивният похват помага на децата да научат интересни факти, а също и да опитат сами в избраната от тях насока.

Facebook share icon Twitter share icon Linkedin share icon
Анна-Мария ПоповаЧат приложения в помощ на онлайн образованието31.01.2022

Още от Под Моста

Под МостаНад 200 деца в 7 града получиха безплатен урок по музика по време на „Rockschool на колела"Образование