За какво „Зулейха отваря очи“

16.04.2018

30 януари 1930 г. СССР: „За мероприятия по ликвидиране на кулашките стопанства в районите с пълна колективизация.“


Това постановление ще промени живота на 6 милиона жители на Съветския съюз. Ще отнеме цялата им собственост, ще ги изсели от родните им места и ще ги запрати в трудови лагери. Един от тези кулаци* е татарката Зулейха. Омъжена едва 15-годишна за 45-годишния суров Муртаза, тя има 15 години брак зад гърба си в „радост и мъка“. Макар животът ѝ да е тежък, тя е научена, че една съпруга трябва да е покорна и безропотно да приема капризите на съдбата. А съдбата далеч не е милостива към нея.

Живее в един двор със свекърва си, която носи гръмкото прозвище Вампирицата и точно като вампир изсмуква силите на младата жена. Но все пак Зулейха е доволна, че има съпруг, който не я бие често, па макар и никога да не е получила добра дума или ласка от него. Най-голямата мъка в живота ѝ е, че е погребала четири дъщери – всяка от тях, преди да е навършила и годинка. Монотонният ѝ живот е нарушен от разкулачването, което я изпраща в прегръдките на Сибир. Натоварена в товарни вагони с хора от различни прослойки, тя трябва не само да оцелее, но и да запази човешкото в себе си.

Чрез омайното перо на Гузел Яхина ще погледнем през очите на Зулейха – за странните пътища на съдбата, за тежкия дан на войната, за силата на женската и майчината любов. В книгата липсват „добри“ и „лоши“ герои. Всеки от персонажите носи собствения си кръст и се справя със собствените си демони.

Най-страшното беше, че той не искаше да заминава. Как стана така, че с годините се привърза към тази недружелюбна и сурова земя? Към тази опасна река, коварна с вечното си непостоянство, с хилядите си оттенъци на цветове и миризми? Към тези безкрайни диви гори, изтичащи отвъд хоризонта? Към това студено небе, даряващо сняг през лятото и слънце през зимата? И по дяволите, дори и към тези хора – често неприветливи, груби, некрасиви, зле облечени, тъгуващи за родните си места, понякога жалки, странни, неразбираеми. Много различни.

Гузел Яхина, родена в гр. Казан през 1977 г., работи в областта на маркетинга и рекламата. „Зулейха отваря очи“ е нейният първи роман, който ѝ носи световна слава и редица признания и награди. Правата за него са откупени от над 20 страни.

Издава издателство „Колибри“ в прекрасен превод на Ася Григорова.

* Кулак е понятие, създадено и придобило популярност в Русия, като е използвано за обозначаване на определена селска прослойка. Упражнявана е политическа репресия върху тези селяни, като без съд е изземвана поземлената им собственост и обявените за кулаци са „разкулачвани“, т.е. изпращани далеч от родните места без никаква възможност за работа и препитание. Съпровождани са с тежкото обвинение „врагове на народа“.

Facebook share icon Twitter share icon Linkedin share icon
Карина Николова„Завръщане“-то на Яа Джаси и „отиването“ на световния читател в Африка11.09.2018

Още от Под Моста

Под МостаГеорги Енчев – Goosh: 20 години с модерна култура в обувкитеLIFE