Ужас без лице, как се роди легендата за Слендърмен?

16.12.2013


По някаква необяснима причина това изглежда да са любимите му жертви. Слендър бавно обсебва детето чрез страх, промивайки неусетно мозъка му, докато един ден не го издебва, докато е само. В последвалата развръзка си е чист късмет, макар и спорен, ако тялото на дребосъка въобще бъде открито. В повечето случаи съществото завлича жертвата си в собствения си свят, представляващ една безкрайна горска пътека, покрита с черни листа и отрадена от тънки, бледи и невъобразимо високи дървета. Тук се сблъскваме и с класическия парадокс на оцелелия. Всеобщото мнение е, че веднъж набелязани, жертвите на Слендърмен не оцеляват. Въпреки това разполагаме с доста описателна картина на място, от което ужким никой не се е завърнал. Да се чудиш на кого да вярваш в наши дни…
watching_slender_man_by_demientieff-d4hjsar-1024x668
На самите жертви им са присъщи определени признаци, известни като Болестта (виж карето). В случая става въпрос за състояние, за което диагнозата е само една – Слендър идва за теб. А как можеш да го убиеш?

Щеше да е хубаво, ако някой знаеше.
Слендърмен несъмнено очарова с мистерията, с която е обвит. Образът му вдъхновява редица компютърни игри и любителски сериали, разпространявани в мрежата. Да не отварям дума за фенарта. Създания като него въпръщават истинската природа на градските легенди – мрачни, омайващи и същевременно каращи ни да хвърляме по някой и друг поглед през рамо, когато се прибираме вечер през парка…

1|2|3|4|5Next page sign

Facebook share icon Twitter share icon Linkedin share icon
Под МостаДарения за бъдещия Музей на пандемията21.04.2020

Още от Под Моста

Димитър РахталиевАнимациите, които създадоха едно поколениеКино