Образование

Дигиталното образование – създаване на цифрова екосистема

09.11.2020

Нека да бъдем честни – генерацията ученици днес няма абсолютно нищо общо с поколението отпреди 20, дори 10 години. Достъпът до информация не спира да расте, а изчислителната мощ във всяка класна стая и във всеки джоб са налице. Децата днес са и много по-визуално ориентирани. Основен въпрос на обучението е как да се търси и как да се отсява информация, така че да бъде оптимално полезна за това, за което е необходима.

Дъската, тетрадката, библиотеката вече не работят по начина, по който сме ги използвали ние, едва преди 10-15 години. Преподавателите трябва да контролират един дигитален свят, който да бъде пренасочван към ефективно постигане на резултати. Традиционните модели на образование, в които преподавателят размахва тебешир пред всички деца, изглежда крайно неактуален. Днес учениците имат възможността да работят много повече в групи, да разглеждат практически казуси и да получават по-конкретна и детайлна връзка по въпросите, които ги интересуват. Те учат в дигитална екосистема.

Снимка: Pixabay

Какво е дигитална екосистема?

Дигиталната екосистема е разпределена, адаптивна, отворена система. Подобно на природната екосистема, цифровата такава трябва да бъде стабилна, самоподдържаща се и мащабируема. В контекста на нашите училища това означава платформа, която поддържа процеса на обучение – съдържание на курсовете, задачи, оценки, споделени документи и инструменти за обучение, които работят безпроблемно. Система, в която са клъстеризирани всички елементи на ефективното обучение.

Какви са трудностите пред дигиталната екосистема?

През годините, заради това, че е нова, често се появяваха няколко признака за неуспешни опити за дигитална екосистема. Най-честите проблеми са два – липсата на свързаност и липсата на автоматизация. Липсата на свързаност между отделните инструменти прави целия процес по-тромав и по-трудно използваем. Често преподавателите и учениците не намират достатъчно смисъл в използването на платформата, която им е предоставена. Липсата на автоматизация пък води до много допълнителни часове човешки труд, ако системата изисква ръчно вкарване на необходимата информация постоянно. А това също създава нежелание за употреба и намалява основните функции и положителни страни на концепцията.

Снимка: Pixabay

Как се проектира устойчива дигитална екосистема?

Дигиталната екосистема е от съществено значение за всяка дигитална трансформация. Целта на една такава система е да разясни инструментите, с които ще работи средата, да гарантира, че разполага с подходящите ресурси, за подкрепи целите и да увери участниците в нея, че те са най-ефикасните за постигането на тези цели.

За устойчива екосистема могат да бъдат следвани следните стъпки:

Създайте списък с инструменти. Проверете всички приложения и системи, използвани от участниците в дигитализацията.
Документирайте, който използва съответните инструменти. Определете кой ще използва всяка система и приложение и кой е отговорен за всяка от тях. Това помага да се гарантира, че всички необходими заинтересовани страни са включени в екосистемата.
Категоризирайте използването на всеки инструмент. Определете какво прави всяка система и приложение, и от кого ще бъде използвана (учители, ученици, родители).

Изградете връзки между инструментите. Посочете къде се прехвърлят данни между инструментите и дали това се прави автоматично или ръчно. Обърнете внимание какви задачи се дублират и кои системи притежават подобни функции.

Определете ефективността на всеки инструмент. Проучете дали някакви инструменти се представят слабо и трябва да бъдат заменени или подобрени. Отзивите трябва да се предоставят от хората, които използват конкретния инструмент всеки ден.
Приоритизирайте всеки инструмент. Класирайте всеки инструмент според това колко е важен за съответните цели на групата.

Снимка: Pixabay

Защо изграждането на дигитална екосистема е толкова важно?

Дигитализацията на образованието е това, което се случва в настоящето и затова е от съществено значение да се изгради цифрова екосистема, за да се подобри и подпомогне взаимодействието на ученици и учители. Дигиталната екосистема ще позволи на образователните организации да съсредоточат енергията си върху улесняване на работата за всички участници в дигиталното образование чрез премахване на проблеми от различни естество, които затрудняват процеса на обучение.

Ползи от дигиталната екосистема

По-бързо приемане на технологията – всички участници в дигиталното образование могат да използват нови технологии по начини, които преди са били твърде сложни и неуправляеми, чрез използване в пълна степен на облачните услуги.
Генериране на нови ресурси за обучение –  интеграцията на екосистемите създава нови потоци от ресурси и позволява на организациите да проследяват и анализират широкообхватни данни, които протичат по време на процеса на обучение. Тези данни могат да бъдат използвани за създаване на нови инструменти и подобряване на процесите.
Подобряване на ефективността на образователния процес
–  дигиталната трансформация и създаването на цифрова екосистема подобряват ефективността на учебния процес и отношенията между ученици и учители.

Facebook share icon Twitter share icon Linkedin share icon
Анна-Мария Попова„Пукльовците“ – за по-толерантно и разбиращо ново поколение16.12.2020

Още от Под Моста

Сериали Зима 2021
Калоян ГуглевСериалите, които ще гледаме през тази зимаКино