Образование

5 актуални тенденции, които оформят дигиталното образование днес

30.04.2021

COVID-19 безспорно даде тласък на дигиталното обучение и това ще продължи, дори когато учениците се върнат в училище. Повече за това как повлия пандемията на образованието днес, ви разказахме в рубриката ни за дигитално образование. Хибридната учебна среда днес се възприема като дългосрочна стратегия за постигане на възможно най-добър вариант както за ученици, така и за учители. Но това е само един от настоящите трендове, които променят образованието.

В този материал ще разгледаме актуалните тенденции, които оформят пейзажа на дигиталното образование днес.

Хибридно обучение

Хибридното обучение (или още наричано смесено обучение) е комбинация от присъствено и онлайн обучение, при което учениците имат по-голяма степен на контрол върху учебния процес. Този тип обучение върви ръка за ръка с развитието на технологиите и зависи от достъпа до учебни ресурси, възможностите за споделяне на тези ресурси и сътрудничество между учители и ученици от разстояние.

Смесеното обучение е основен елемент от много години в много училища и университети по цял свят, така че не е нещо ново, но образователните институции могат да последват този пример без съмнения, особено тези, които работят с по-зрели ученици, за които самоуправлението на работния процес е позната стратегия.

Ако уроците могат да се преподават виртуално и учениците могат да преминават през тях със свое собствено темпо, взаимодействието лице в лице ще има възможност да бъде фокусирано повече върху работа върху конкретни проблеми, изследване на нови идеи и като цяло ще бъде с по-високо качество. И това е нещо, което трябва да бъде част от новото „нормално“.

Асинхронни уроци

Ограниченията, които имаме в последната година за пътуване, наложени в целия свят, ясно показаха на много хора, че ученето не трябва да се базира на място; ученето може да се случи извън стените на класната стая, без ограничения във времето. Асинхронното образование най-лесно може да бъде обяснено като форми на обучение, които не се случват на едно и също място по едно и също време – т.е. всички ученици могат да се запознаят с един и същи учебен материал в удобни за тях време и среда. Такива форми са записаните видео уроци или базираните на игри тестове, които учениците изпълняват сами. Част от асинхронното обучение са дори обмена на имейли на учителите, онлайн дискусионни дъски и системи за управление на часовете, и много други дигитални възможности.  

Асинхронното обучение поставя ученика на мястото на този, който управлява движението, защото се движи самостоятелно и дава възможност за времево контролиране на учебния процес. След като учителите свикнат да създават асинхронни инструкции – след като овладеят тази промяна – те ще открият, че това е изключително полезна възможност, която им помага да станат по-добри преподаватели, дълго след като глобалната заплаха за здравето изчезне.

Photo by Headway on Unsplash

Автоматизация

Автоматизацията може да се използва, за да помогне на учителите да спестят време, тъй като тя замества доста ръчна работа. Използвайки автоматизация, учителите могат да създават онлайн учебни преживявания, които са по-персонализирани и по-динамични. Автоматизацията работи на принципа – „ако-тогава“: ако бъде изпълнено конкретно условие, се случва определено действие.

Автоматизацията позволява на учителите да скриват или показват уроци, базирайки се на развитието на всеки отделен ученик и да наблюдават ангажираността им с всякаква онлайн учебна дейност. Автоматизацията помага да се определи точно къде се затруднява дадения ученик или ако учебният модул не е достатъчно ясен.

Фокус върху родителите

Нещо, което се промени в образованието заради последствията от пандемията, е отношението към родителите и тяхното участие в учебния процес. Много родители влязоха в ролята на учителя в домашното училище.

Системи, които улесняват комуникацията между учители, ученици и родители, бяха необходими и преди, но днес те са още по-важни за напредъка на образованието. Нещо повече, тези системи ще трябва да бъдат по-приобщаващи, особено по отношение на езиците, които поддържат. Ако родителите станат важен стълб на онлайн образованието, системите трябва да бъдат достъпни на техния роден език.

Повишени инвестиции в образователни технологии

Въпреки  че споменаваме този аспект последно, той има огромно значение и е една от най-важните тенденции в дигиталното образование днес. Както ви разказахме за Образование 4.0 и влиянието на индустриалната революция, бизнесът движи света и образованието не прави изключение. В момента се наблюдава бум на инвестициите в образованието и тази тенденция се смята, че ще продължи. За пример – броят на използващите Zoom се е увеличил близо 10 пъти за една година!

Училищата се нуждаят от повече финансиране, за да преодолеят дигиталната празнина, която се разшири напоследък, като липса на устройства или дигитални умения на учителите. Днес както частните, така и държавните заведения насочват вниманието си към този въпрос, а това несъмнено ще задържи тендецията за по-усилено дигитално образование и технологично развитие от ново време!

Facebook share icon Twitter share icon Linkedin share icon
Анна-Мария ПоповаЧат приложения в помощ на онлайн образованието31.01.2022

Още от Под Моста

Под МостаНад 200 деца в 7 града получиха безплатен урок по музика по време на „Rockschool на колела"Образование