Образование

Какво е „Образование 4.0“ и защо е важно?

26.04.2021

В последните години все по-усилено се говори за „Образование 4.0“. Темата, благодарение на партньорството ни с Vivacom, стана една от най-важните и четени и в нашата медия. Знаете ли обаче какво точно е „Образование 4.0“?

Най-общо казано „Образование 4.0“ е глобална инициатива, чиято цел е да подготви по-добре следващото поколение, чрез трансформация на основното и средното образование. (https://www.weforum.org/projects/learning-4-0). Името ѝ е вдъхновено от четвъртата индустриална революция, в чийто епогей се намира човечеството в момента. Терминът „Индустрия 4.0“ придобива популярност през 2011 г. от проект на правителството на Германия, който цели да насърчи високите технологии в производството.

От тогава названието започва да се използва широко по отношение на интензивното внедряване на модерни и дигитални технологии в икономиката. Всичко, което виждаме днес – автоматизация на традиционното производство, изкуствен интелект, роботизация, компютърни алгоритми, обработка на данни, Интернет на нещата и т.н. е „Индустрия 4.0“. Именно високите технологии са онова, което движи развитието на човечеството и икономика в наши дни. Вече е пределно ясно, че тези процеси няма да се забавят, а единствено ще са ускоряват.

И в този момент идва въпросът. Щом, по естествен начин, според пазарните принципи, цялата индустрия се модернизира, то значи същото би трябвало да се случи и с формалното образование. Проблемът обаче е, че икономиката и образованието не се подчиняват на едни и същи принципи. Докато в първия случай новите технологии се внедряват възможно най-бързо с цел по-голямо производство и по-голяма печалба, то образованието е социална необходимост, контролирана не от частни компании, а от държавата. Затова и то напредва по-бавно и остава сравнително традиционно и консервативно. Това е проблем, защото учениците днес ще бъдат работещите в „Индустрия 4.0“ утре.

И ако образованието е по-стара „версия“ – то учащите няма да са достатъчно подготвени за живота и професията си. Именно тук се ражда и идеята за революция в образование – „Образование 4.0“. Образование, чиято цел е да бъде иновативно, модерно и в крак с епохата.

В демократичното общество пазарът на труда диктува необходимостта от кадри. Факт е, че в последно време най-желаните професии, дори в България, са в сферата на компютърните технологии. Само за няколко години университетски специалности, които десетилетия наред са били най-желаните, бяха изместени от онези, насочени към софтуера и технологиите. Това не е случайно, тъй като пазарът има огромна нужда и остър дефицит от такива специалисти. Затова и е изключително важно още от средното и основното образование учениците да започнат да се готвят за бъдещия си живот. И тук далеч не говорим единствено за IT специалисти. През 2020 г. Microsoft предрече, че в рамките на следващите 2 десетилетия над 90% от работните места ще изискват някакво ниво на владеене на цифрови технологии.

Почти всяка една професия днес функционира във високо технологична среда. Дори в консервативни области като земеделието. Да си, например, тракторист през 2021 г. няма нищо общо с тази професия, отпреди само петнайсетина година. Защото в наши дни земеделските машини са изключително сложни, работят с прецизен софтуер, а в тях има внедрен изкуствен интелект.

Независимо дали едно дете някой ден ще стане софтуерен инженер, журналист, земеделец или лекар – то ще работи в „Индустрия 4.0“. А за да е възможно най-подготвено за нея, има нужда от „Образование 4.0“.

„Образование 4.0“ все още е широко понятие. Днес няма официални наръчници за учители, затова как да го преподават. То е по-скоро течение и цялостна философия за модернизиране и дигитализиране на формалното образование. Неговата основна цел е да симулира, чрез технологични инструменти и ресурси, образование по нетрадиционни начин.

Пандемията от COVID-19 показа неговата необходимост и го внедри по-бързо от всякога. „Образование 4.0“ обаче не е само и единствено „технологии в класната стая“, както много хора смятат, а самите технологии не са самоцел. Целта е цялостното образование да стане по-добро, по-персонализирано и по-насочено към отделната личност и нейните нужди, отколкото досега. Учениците са на различно ниво и учат по различен начин, а и имат различни интереси. Традиционното образование обаче гледа на тях повече като едно цяло – разделени на випуски, паралелки и групи и рядко на ученика като отделна единица. „Образование 4.0“ цели да разреши този проблем, благодарение на безграничните възможности на цифровите технологии. Нещо повече. В свят, в който много професии ще могат да бъдат извършваниот роботи и изкуствен интелект, все повече ще се търсят качества, които са незаменими от машините – меките умения, критичното мислене и креативността. Затова и основните цели на „Образование 4.0“ са именно възпитаването на тези така ценните за живота качества.

 „Образование 4.0“ още е в началото на своето развитие. Терминът няма точнадефиниция и представлява по-скоро тенденция за подготовка на бъдещите кадри, професионалисти и мениджъри на „Индустрия 4.0“. То тепърва ще се развива, теоретизира и стандартизира. Едно обаче е абсолютно сигурно. „Образование 4.0“ е бъдещото.

Facebook share icon Twitter share icon Linkedin share icon
Анна-Мария ПоповаЧат приложения в помощ на онлайн образованието31.01.2022

Още от Под Моста

Под МостаНад 200 деца в 7 града получиха безплатен урок по музика по време на „Rockschool на колела"Образование