Образование

План за действие в областта на цифровото образование или как ЕС се насочва към дигиталното образование

29.01.2019

Каквото и да говорим за образование и развитие на технологиите и тяхното внедряване в системата, винаги трябва да вземем предвид всички “прозаични” страни на една такава промяна. За щастие, Европейската комисия прави крачки напред непрекъснато и израз на нейната визия за промяна е публикуването на План за действие за цифрово образование през изминалата година.

Оновните приоритети на плана за действие в областта на цифровото образование включват:

1: Подобравяне и увеличаване на използването на цифровите технологии за преподаване и учене

2: Развиване на цифровите компетентности и умения, необходими за цифрова трансформация

3: Подобряване на образованието чрез по-добър анализ на данни и предвиждане

Какво съдържа този план ще разгледаме по-долу, но особено важно тук е участието на България – според еврокомисарят за цифровата икономика и за цифровото общество, и патрон на Образование 4.0 – Мария Габриел България е изключително напред в технологично отношение и взема дейно участие в плана с редица инициативи. Габриел сподели това на форума „Образование 4.0“, посветен на дигиталното обучение и на новите технологии, които навлизат в образованието, организиран от VIVACOM през 2018-та година.

Безспорно най-големият риск за обществото днес е да не бъде добре подготвено за бъдещето. И затова е толкова важно тази подготвка да започне от най-ранна детска възраст – още в училище. Планът за действие описва начина, по който системите за образование и обучение могат да използват по-добре иновациите и цифровите технологии. Освен това включва информация как информационните технологии да подпомагат развитието на подходящи умения, необходими за живота и работата във времето на бързи дигитални промени. Планът за действие се отнася за училищата, професионалното образование и обучение (ПОО) и висшето образование.

Особено важна част от плана за действие в областта на цифровото образование е фактът, че образованието трябва да помогне да се предоставят на младите хора възможности да изразяват идеите си и да се ангажират, да участват и да оформят бъдещето на една Европа, чиито характерни черти са демокрацията, солидарността и приобщаването. Цифровите технологии обогатяват ученето по различни начини и осигуряват възможности за учене, които трябва да бъдат достъпни за всички. Те дават достъп до богата информация и множество ресурси.

Внедряването на технологиите в образованието взима предвид изкуствения интелект, роботиката, изчисленията в облак и блок-веригата. Какво е участието им в образованието вече, сме ви разказвали дотук в рубриката Дигитално образование.

Като съществен проблем планът разглежда по-ниския интерес към информационни технологии от страна на момичетата в училище отколкото на момчетата, което може да бъде преодоляно чрез внедряването на интерактивни методи на обучение и “пречупване” на сухата материя по нов и интересен начин. Именно достъпът до цифрови услуги може да послужи и за премахване на различията между децата – тъй като онлайн всички са равни, стига да имат еднакъв достъп и набор от умения за използване на технологиите.

Тук идва ролята и на персонализираното обучение, на което е обърнато специално внимание в плана за действие. Именно то ще отговори на индивидуалните нужди на всяко дете, както и ще повиши мотивираността за учене.

“Иновациите в образователните системи — т.е. въвеждането на нови услуги, технологии и компетентности в образователните организации — могат да помогнат за подобряване на учебните резултати, справедливостта и ефективността.”

Изключително важна е ролята на учителя за внедряване на технологиите в образованието. Затова е необходимо с учениците да работят добре обучени и мотивирани учители за по-висока ефективност на методите. Ако учителят има доверие на технологията, е много по-голяма вероятността и учениците да ѝ се доверяват. Този процес е важно да се случва в тази корелация, до колкото учителят е авторитет с опит и ясна преценка.

Учителят вече има задачата и да помогне разпознаването на фалшиви новини в едно технологично напреднало общесто, в което съществена роля играят алгоритмите. Те могат значително да подсилят въздействието на невярна информация и единственият начин за тяхното филтриране е способността ни сами да ги разпознаваме. Необходимостта от медийна грамотност нараства ежедневно и създаването на платформи, събития и специално адаптирани уроци към повишаването ѝ са това, което предстои да се случи.

До тогава ние оставаме верни на човешката си природа, но с доверие към технологиите и тяхното внедряване в образованието, очакваме да ставаме свидетели на тяхното участие все по-засилено и най-важното – с все по-голямо значение за развитието ни като общество.


Facebook share icon Twitter share icon Linkedin share icon
Емилия Найденова5 актуални тенденции, които оформят дигиталното образование днес30.04.2021

Още от Под Моста

Деница Димитрова„Мер от Ийсттаун“ или да оцеляваш в сенките от миналотоКино