Образование

План за действие в областта на цифровото образование или как ЕС се насочва към дигиталното образование

29.01.2019

Каквото и да говорим за образование и развитие на технологиите и тяхното внедряване в системата, винаги трябва да вземем предвид всички “прозаични” страни на една такава промяна. За щастие, Европейската комисия прави крачки напред непрекъснато и израз на нейната визия за промяна е публикуването на План за действие за цифрово образование през изминалата година.

Оновните приоритети на плана за действие в областта на цифровото образование включват:

1: Подобравяне и увеличаване на използването на цифровите технологии за преподаване и учене

2: Развиване на цифровите компетентности и умения, необходими за цифрова трансформация

3: Подобряване на образованието чрез по-добър анализ на данни и предвиждане

Какво съдържа този план ще разгледаме по-долу, но особено важно тук е участието на България – според еврокомисарят за цифровата икономика и за цифровото общество, и патрон на Образование 4.0 – Мария Габриел България е изключително напред в технологично отношение и взема дейно участие в плана с редица инициативи. Габриел сподели това на форума „Образование 4.0“, посветен на дигиталното обучение и на новите технологии, които навлизат в образованието, организиран от VIVACOM през 2018-та година.

Безспорно най-големият риск за обществото днес е да не бъде добре подготвено за бъдещето. И затова е толкова важно тази подготвка да започне от най-ранна детска възраст – още в училище. Планът за действие описва начина, по който системите за образование и обучение могат да използват по-добре иновациите и цифровите технологии. Освен това включва информация как информационните технологии да подпомагат развитието на подходящи умения, необходими за живота и работата във времето на бързи дигитални промени. Планът за действие се отнася за училищата, професионалното образование и обучение (ПОО) и висшето образование.

Особено важна част от плана за действие в областта на цифровото образование е фактът, че образованието трябва да помогне да се предоставят на младите хора възможности да изразяват идеите си и да се ангажират, да участват и да оформят бъдещето на една Европа, чиито характерни черти са демокрацията, солидарността и приобщаването. Цифровите технологии обогатяват ученето по различни начини и осигуряват възможности за учене, които трябва да бъдат достъпни за всички. Те дават достъп до богата информация и множество ресурси.

Внедряването на технологиите в образованието взима предвид изкуствения интелект, роботиката, изчисленията в облак и блок-веригата. Какво е участието им в образованието вече, сме ви разказвали дотук в рубриката Дигитално образование.

Като съществен проблем планът разглежда по-ниския интерес към информационни технологии от страна на момичетата в училище отколкото на момчетата, което може да бъде преодоляно чрез внедряването на интерактивни методи на обучение и “пречупване” на сухата материя по нов и интересен начин. Именно достъпът до цифрови услуги може да послужи и за премахване на различията между децата – тъй като онлайн всички са равни, стига да имат еднакъв достъп и набор от умения за използване на технологиите.

Тук идва ролята и на персонализираното обучение, на което е обърнато специално внимание в плана за действие. Именно то ще отговори на индивидуалните нужди на всяко дете, както и ще повиши мотивираността за учене.

“Иновациите в образователните системи — т.е. въвеждането на нови услуги, технологии и компетентности в образователните организации — могат да помогнат за подобряване на учебните резултати, справедливостта и ефективността.”

Изключително важна е ролята на учителя за внедряване на технологиите в образованието. Затова е необходимо с учениците да работят добре обучени и мотивирани учители за по-висока ефективност на методите. Ако учителят има доверие на технологията, е много по-голяма вероятността и учениците да ѝ се доверяват. Този процес е важно да се случва в тази корелация, до колкото учителят е авторитет с опит и ясна преценка.

Учителят вече има задачата и да помогне разпознаването на фалшиви новини в едно технологично напреднало общесто, в което съществена роля играят алгоритмите. Те могат значително да подсилят въздействието на невярна информация и единственият начин за тяхното филтриране е способността ни сами да ги разпознаваме. Необходимостта от медийна грамотност нараства ежедневно и създаването на платформи, събития и специално адаптирани уроци към повишаването ѝ са това, което предстои да се случи.

До тогава ние оставаме верни на човешката си природа, но с доверие към технологиите и тяхното внедряване в образованието, очакваме да ставаме свидетели на тяхното участие все по-засилено и най-важното – с все по-голямо значение за развитието ни като общество.


Facebook share icon Twitter share icon Linkedin share icon
Анна-Мария ПоповаКолко е важно да бъдеш грамотен - полезни онлайн ресурси за правопис и граматика01.11.2021

Още от Под Моста

колаж сериали 2021
Деница ДимитроваНовите сериали в края на 2021: какво излезе и какво остава да гледамеКино