Образование

„Светът има нужда от осъзнати и отговорни хора“, интервю с Латинка Дучева от Сдружение за споделено учене ЕЛА

13.04.2020

Онлайн обучението връхлетя ученици и учители внезапно. Системата дълго време сякаш отказваше да започне с активно дистанционно обучение, но ето, че се наложи и то без право на обсъждане. Похвална е подкрепата, която оказаха на образователната система всички алтернативни обучителни платформи. Много от тях откликнаха на създалата се ситуация, пускайки курсовете си напълно безплатно. Изключение не прави и Сдружение за споделено учене ЕЛА, което предоставя обучителната си платформа за учители безвъзмездно до 8-ми април.

ЕЛА е приемник на Save the Children UK – Bulgaria Programme (1997 – 2007). В този период екипът търси алтернативи на т.нар. „домове за деца“ и възможностите за закриването им. След изтеглянето на международната организация от България, служителите не спират дейността си, а основават Център за приобщаващо образование (2007-2019). От 2019 г. ЦПО се преобразува в Сдружение за споделено учене ЕЛА.

Латинка Дучева, мениджър комуникации на Сдружение за споделено учене „Ела“

Свързахме се Латинка Дучева, мениджър комуникации на Сдружението, за да ни разкаже повече за дейността им и как подкрепят децата вече две десетилетия.

Защо Център за приобщаващо образование стана Сдружение за споделено учене?

Промяната на името ни отразява нашето израстване като организация, която подкрепя  развитието на децата повече от 20 години. Чрез споделено учене (ние учим децата, но и се учим от тях) ги насърчаваме да са отговорни към себе си и към заобикалящия ги свят, да развиват силните си страни, да се чувстват значими, да бъдат даващи, успешни и щастливи.

Повечето от децата, с които се срещаме, не са лишени от способности, лишени са от възможности. Имат нужда от добри примери, които да ги насочват, за да изградят качества като екипност, търпение, увереност, постоянство и аналитичност, които не са заложени в учебната програма. Имат нужда и да изградят ясна картина за това какво могат да направят с живота си и как  да стигнат дотам.

Една от целите на организацията е да развива критическо мислене у младите. Улеснява ли се тази задача в днешния дигитален свят?

В зависимост от начина на употреба на дигиталните технологии в образованието те могат да развиват както критическото мислене, така и креативността и емоционалното учене. Има редица добри платформи, всекидневно се разработват и нови начини за развиване на тези умения в дигиталния свят.

Днес е важно всяко дете да мисли критично, да се свързва със себе си, с другите и с обкръжаващата го среда. Да осъзнае по свой начин целостта на живия свят около нас и своето място в него. С други думи, светът има нужда от осъзнати и отговорни хора и ние искаме да помогнем на колкото можем повече деца да станат такива.

Как се развива дигиталното образование у нас?

В последните седмици с въвеждането на дистанционно обучение за цялата страна образованието ни направи огромна крачка, която щеше да отнеме години да се извърви. В същото време, и като член на комисията към МОН на Иновативните училища в България през последните години, наблюдавам много училища, които се развиват стремглаво в тази посока. Иновативните училища в България въведоха над 20 интегративни предмета през последните години, които са извън стандартната учебна програма. Част от тези предмети са изкуствен интелект, дигитална креативност, интернет на нещата, етика и ценности, емоционална интелигентност.

Днешните ученици живеят в дигитална среда, тя не е нова, нито чужда за тях. Тя е естествено продължение на реалния живот за тях. Ние, възрастните, се бавим с усвояването на тези умения,  разработването на материали и прилагането им в образованието.

Създавате зелен образователен център. Разкажете ни повече за него.

В края на миналата година започнахме изграждането на Зелен образователен център в подножието на връх Звездец, в Подбалкана. Той ще бъде уникално за България място, където потопени в природата, учениците ще развиват своята креативност, увереност и аналитично мислене.

Екипът на Зелен образователен център

В зеления образователен център ЕЛА учители и предприемачи ще показват на учениците как знанията от училище ще намерят приложение в професионалния им живот и ежедневие. Центърът ще представя технологии за възобновяема енергия, начини за мирно съжителство и грижа за  природата, и приложен изкуствен интелект в подкрепяща атмосфера на неформално учене.

Пуснахте новата си платформа безплатно в знак на признателност на учителите до 8-ми април. Как се развива тя? Разкажете ни повече и за нея.

Новата образователна платформа на ЕЛА е плод на наши дългогодишни усилия и се радваме, че вече е достъпна за българските учители, директори, специалисти и родители. Тя предлага пет онлайн обучения: “Запознаване с приобщаващото образование”, “Изграждане на приобщаваща училищна среда: Принципи и практики”, “Партньорство с родителите”, “Педагогически практики за първи клас. Пътеводител на приобщаващия учител“ и „Преподаване с разбиране. Как да подкрепим учениците в прогимназиален етап“.

Курсовете са разработени от експерти в Сдружение ЕЛА и са тествани от учители и директори. Тези обучения отразяват опита на Сдружението в работата му с над 200 училища през последните 20 години, както и работата по Модел Едно училище за всички.

Като знак на признателност към огромните усилия, които българските учители полагат те ще могат да се регистрират напълно безплатно в обучителната платформа e-learn.ela-bg.eu до 8-ми април 2020 г.

И за финал – как си представяте образованието на бъдещето?

Да не е базирано на усвояване на определен обем академични знания, а на развиването на конкретни умения и компетенции. Учителят вече да не е основният носител на знанието и информацията. Неговата роля ще е по-скоро менторска, будителска. Учителят на бъдещето ще подпомага всяко дете да открие силните си страни, интересите си, както и ще разпалва интереса му към знанието и ученето през целия живот.

Образованието на бъдещето е много по-индивидуално, обърнато към силните страни и индивидуалните потребности на всяко дете. Излезли сме от матрицата на еднаквостта и масовостта. Училището няма да изчезне, а ще се превърне във форум за споделяне на опита, постиженията, грешките и научените уроци. Учениците ще имат индивидуални планове за учене, създадени от тях за  изграждане на избраните от тях компетенции.

Големи длъжници сме на децата ни – те заслужават да учат по нов, увлекателен, забавен, градивен и нов начин. Трябва да загърбим остарелите методи на преподаване.

За да ги подготвим за предизвикателствата на утрешния ден, които няма да бъдат тези на днешния!

За още образователни материали, дискусии и полезна информация, включете се в групата Образование 4.0: https://www.facebook.com/groups/382671339255280/

Facebook share icon Twitter share icon Linkedin share icon
Анна-Мария ПоповаSTEM vs. STEAM – моделите на образование в дигиталната среда06.12.2021

Още от Под Моста

Момчил РусевБългарската музика през 2021: ДебютитеМузика